Helena Zajec

Helena Zajec

Helena je certificirana trenerka NLP z mednarodno INLPTA licenco, mojstrica NLP in praktik NLP. Je moderatorka skupinskih procesov in poslovna svetovalka / coachinja na področju usposabljanja in razvoja vodij. Od leta 2015 je aktivna članica upravnega odbora Slovenskega društva za nevroligvistično programiranje, kjer s svojo aktivnostjo soustvarja NLP prostor v Sloveniji.


Izvaja treninge NLP ter izobraževanja s področja osebne in poslovne komunikacije, čustvene stabilnosti, prodaje in osebnega razvoja, vodenja, upravljanja s s časom ter karizmatičnega javnega nastopanja. Na več kot 50-ih izobraževanjih je šolala že preko 600 slušateljev. Dela tudi kot osebni in poslovni coach in tako omogoča svojim slušateljem hitrejšo pot do aktivacije novih znanj v praksi.


Kot univerzitetna diplomirana ekonomistka je v svoji 20-letni uspešni in raznoliki karieri pridobila praktične izkušnje s področja poslovodenja, vodenja prodaje in marketinga v zasebnih in državnih podjetjih (Slovenska knjiga, Studio Moderna, Telekom Slovenije, Najdi.si in drugi). Sodelovala je v mednarodnih projektih, programih sanacij in združevanjih družb.


Pri delu se je vsakodnevno srečevala z izzivi vodenja ter tipičnimi stresnimi situacijami, ki jih je dandanes v času krize v prodajnih oddelkih še posebej veliko. Dnevno uporablja veščine motiviranja in navduševanja zaposlenih. Velikokrat deluje tudi kot osebni coach in mentorica svojih sodelavcev.

Helenina razmišljanja in njene strokovne prispevke so oglejte na https://www.helenazajec.si/.

Ker novi demokratični odnosi ter globalne tržne razmere v ospredje postavljajo posameznika in njegovo sposobnost sodelovanja in vključevanja v time, so znanja in veščine karizmatičnega, odprtega komuniciranja postale nepogrešljive ne le v prodajnih timih, temveč tudi v vodenju različnih posameznikov k skupnemu cilju.


Zato se je odločila svoje bogate izkušnje, nadgrajene z znanjem komunikacije, deliti z drugimi kot samostojna predavateljica, trenerka ter poslovni in osebni coach na področju komunikacije in osebne rasti.


Helena se v zadnjih letih poudarjeno posveča raziskovanju človeške narave in uma ter vpliva le-teh na področje motivacije, upravljanja s stresom, psihodinamiko skupin in osebnostno rast ter kako se vse to na pozitiven ali negativen način manifestira v različnih organizacijskih okoljih.


Kot del osebnega poslanstva pripravlja izobraževalne programe za vsakega izmed vas. Kako izboljšati medosebne odnose in komunikacijo v poslovnem in zasebnem življenju, jih podpreti z naprednimi tehnikami in strategijami osebne rasti, ki lahko prav v vsakem izmed nas okrepijo tisto, kar je v nas najboljšega in nam omogočijo bogato in zadovoljno življenje brez spon iz preteklosti.


Za POSLOVNE naročnike izvaja najpogosteje predavanja ali moderirane delavnice s področja:

 -  odgovorne in učinkovite interno komuniciranje

 -  navdihujočega vodenje

 -  psihologija prodaje 

 -  upravljanje s stresom

 -  usposabljanja za javno nastopanje

 -  govorica telesa

 -  postavljanje ciljev in učinkovito upravljanje s časom

 -  timsko delo

 -  upravljanje s spremembami

ter poslovne NLP programe.

IZKUŠNJE, ZNANJA in STROKOVNA USPOSABLJANJA


 Je nosilka več mednarodnih licenc s področja nevrolingvističenega programiranja (NLP Diploma, NLP Praktik, NLP Mojster, NLP v praksi, INLPTA trener), najučinkovitejše šole uspešnega in navdihujočega komuniciranja, ki postaja v ZDA in ponekod v Evropi del, če ne že zahtevanih pa gotovo priporočenih kompetenc vseh, ki delajo z ljudmi na področju vodenja, prodaje, marketinga, izobraževanje in osebne rasti. 


Redno se izobražuje tudi pri svetovnih avtoritetah NLP, kot so dr. Richard Bandler, Robert Dilts, Anthony Robbins, dr. Stephen Gilligan in Bert Feustel. 


V Sloveniji pa pri asistentih obeh ustanoviteljev NLP-ja, pri dr. Aleksandru Šinigoju (asistent Richarda Bandlerja) ter pri Milanu Vujasinoviču (asistent dr. John Grinderja), ki je tudi edini New Code NLP trener v Sloveniji.


Trenersko NLP licenco pridobila pri mednarodnem INLPTA združenju, pod mentorstvom ge. Nade Mulej, ene prvih trenerk NLP-ja pri nas ter Berta Feustla, predsednika mednarodnega združenja trenerjev NLP (INLPTA).

Znanje s področja komunikacije, dialogike in karizmatičnosti je izpopolnjevala v različnih institucijah, med drugim je uspešno opravila vse stopnje Dialogike I, II in III v holističnem centru Karnion ter več prodajnih treningov mednarodno priznane izobraževalne hiše Merkuri.


Opravila je tudi usposabljanje s področja moderiranja (pri Društvu moderatorjev Slovenije) in nenasilne komunikacije (pri Robertu Kržišnik in Marjeti Novak).


Je aktivna članica Upravnega odbora Slovenskega društva za NLP že od leta 2015.

 

Več člankov: TUKAJ

 
 
Seminar z Dr. Stephen Gilligan
Seminar z Bert Feustel
 
Seminar z Dr. Richard Bandler