Predstavitev Fokus NLP in katalog izobraževanj

Fokus NLP sva zasnovali Helena in Suzana, mednarodno licencirani NLP trenerki z opravljenimi dodatnimi usposabljanji in licencami s področja poslovne dialogike, cachinga, prodaje in skrbi za stranke, vodenja in drugih poslovnih veščin.
Svoje predavateljske kompetence in znanje nevrolingvističnega programiranja dopolnjujeva z bogatimi izkušnjami z različnih poslovnih področij kot so vodenje, prodaja, organizacija dela, komunikacija in drugimi, ki sva jih pridobivali tako v velikih korporacijah kot tudi v izrazito tržno usmerjenih podjetjih.

Z nami so SODELOVALI...

Pri izboru programa in oblikovanju vsebin dajeva poudarek področjem, ki v naslednjih letih prinašajo največje izzive (pa tudi največje prednosti):
  • komunikacija v službi vodenja, prodaje in kot vzvod do učinkovite organizacije,
  • novodobno vodenje in prodaja, temelječa na razumevanju psihologije človeškega razmišljanja, vrednotenja in odločanja ter moči čustev v
  • učinkovito upravljanje s spremembami, pritiski in stresom
  • razvoj timov in timskega dela
  • coacing - najučinkovitejša pot za podporo posameznikov do doseganja izjemnih rezultatov

 Področja poslovnih izobraževanj - podroben pregled TUKAJ!

Vizija: podpora organizacijam in posameznikom na poti do učinkovite interne komunikacije, učinkovitega in etičnega vodenja, razvoja uspešnih, sodelujočih timov in doseganje nadpovprečne, v koristi kupca usmerjene prodaje.

Teorija je dobra le, ko je preizkušena v praksi!

Programsko shemo Fokus NLP pokrivajo trenerji, moderatorji in predavatelji, ki so (ali so bili vsaj 10 let) aktivni  tudi v poslovnem in podjetniškem okolju na različnih poslovnih področjih in svoja znanja in predavateljske vsebine neposredno preizkušajo in uporabljajo pri svojem delu. Zato so naša usposabljanja praktično naravnana in zgrajena na primerih iz praks.

Kot tim trenerjev z mrežo dodatnih zunanjih izobraževalcev zagotavljamo časovno učinkovito usposabljanje, z one-stop shop rešitvijo in zagotovljenim internim prenosom informacij. Naročnik se tako lahko bolj posveti določanju ciljev izobraževanja, saj za izbor pravih predavateljev poskrbimo mi.

Razumemo, da je vaše podjeteje UNIKUM!

Na podlagi širokega interdisciplinarnega nabora pripravljenih izobraževanj lahko pripravimo programe, pisane na kožo naročniku. Tako za vas pripravimo popolnoma prilagojen program, ki bo gradil vašo konkurenčno prednost in podpiral hiter prenos novih znanj v prakso.   

Vam in vašim zaposlenim ponujamo KOMPETENCE, ne le teorije

Razumemo razliko med akademskimi predavanji in razvijanjem veščin med slušatelji. Poznamo moč navad, prepričanj, predsodkov in moči našega zavednega in nazavednega uma.

Zato boste na naših usposabljanjih deležni veliko praktičnih primerov, vaj in zgledov. Razvoju kompetenc dajemo prednost pred »zabavnostjo« in popularizmom programov. Zavedamo se, da je lahko za posameznike kakšno spoznanje ali kak korak trši oreh, zato ga med delavnicami za spremembe podpremo.

Zavezani smo kodeksu NLP metodologije treningov, zato jamčimo za ciljno naravnanost usposabljanj, logičnost in strukturiranost ter prilagojenost nivojev učenja različnim potrebam slušateljev.

KATALOG IZOBRAŽEVANJ - v pripravi