Arhiv izvedenih izobraževanj

Za poslovne naročnike so vsi programi prilagojeni ciljem izobraževanja in temeljijo na primerih iz njihovih praks. Za "na vas prikrojeno" ponudbo nam pišite na info@fokusNLP.si

2016

  • brezplačne NLP delavnice - 10 izvedb
  • Timi in timsko delo - moderatorska delavnica za spodbujanje skupinskih procesov (Helena Zajec, za naročnika)
  • Nastopajte prepričljivo! (Helena Zajec, odprto) - 2-dnevni
  • Mala šola govorice telesa (Helena Zajec,odprto)
  • Govorica telesa v zdravstvu (Helena Zajec, za naročnika)
  • Govorica telesa v prodaji (Helena Zajec, za naročnika)
  • Osnove javnega nastopanja v poslovnih okoljih (Helena Zajec, za naročnika) - več izvedb
  • NLP orodja učinkovite prodaje (Helena Zajec, poslovno, za telefonsko prodajo, za prodajne zastopnike) - 2-dnevni
  • 6 funkcij VODENJA (Helena Zajec, poslovno, za vodstvo družbe)
  • NLP orodja učinkovitega poučevanja (Helena Zajec, za srednjo šolo)
  • Učinkovito vodenje sestankov ter upravljanje s časom (Helena Zajec, poslovno, za naročnika, več izvedb)
  • NLP Praktik v Ljubljani , Kopru, Novem mestu (22 dni, odprto, Suzana Pibernik  in Helena Zajec)  - 5 izvedb v 2016
  • Poslovna NLP Diploma (5 dni, za več naročnikov, Helena Zajec in Suzana Pibernik) - 12 izvedb
  • Trening komunikacije s težavnimi strankami ( za naročnika, Suzana Pibernik) - 2 izvedbi
  • Postavitev sistema Letnih razgovorov (projekt, za naročnika)
  • Podati kritiko in ohraniti odnose - mit ali realnost (TUV, Suzana Pibernik)
  • NLP Šola za starše: novodobno učenje - otroci slik, zvok in občutkov pred učnimi izzivi (Helena Zajec, razpisno) - 2 izvedbi


  2015 

  • Delavnica učinkovite izvedbe letnih razgovorov  (Suzana Pibernik, za vodstvo družbe)
  • Upravljanje s konflikti - usposabljanje za vodje (Helena Zajec, poslovno, za vodstvo družbe)
  • Vodja kot iniciator sprememb (Helena Zajec, poslovno, za vodstvo družne)
  • Vodenje s cilji (MBO) (Helena Zajec, poslovno, za vodstvo družbe)
  • NLP Šola za starše: novodobno učenje - otroci slik, zvok in občutkov pred učnimi izzivi (Helena Zajec, razpisno)
  • Poslovna NLP Diploma (5 dni, za naročnika, Helena Zajec in Suzana Pibernik)
  • Učinkovito javno nastopanje - 2.stopnja (Helena Zajec, poslovno, za zaključeno skupino)
  • Pripravite se za odlične letne razgovore (Suzana Pibernik, odprto)
  • Sodelujoča komunikacija (Helena Zajec, poslovno, za zaključeno skupino)
  • Učinkovito vodenje sestankov ter upravljanje s časom (Helena Zajec, poslovno, za zaključeno skupino)
  • Mala šola govorice telesa (Helena Zajec,odprto)
  • Nujnost sprememb v spreminjajočem se okolju (Helena Zajec, poslovno, za zaključeno skupino)
  • Upravljanje s stresom na delovnem mestu (Helena Zajec, poslovno, za zaključeno skupino)
  • Učinkovita komunikacija v službi vodenja (Helena Zajec, poslovno, za zaključeno skupino)
  • NLP Praktik v Ljubljani (22 dni, odprto)
  • NLP Praktik v Mariboru (22 dni, odprto)
  • NLP Praktik v Novem mestu (22 dni, odprto)
  • Timsko delo v poslovnem okolju (Helena Zajec, poslovno, za zaključeno skupino)
  • Psihologija prodaje 01 (Helena Zajec, poslovno, za zaključeno skupino, v 2015 kar 7 izvedb)
  • Psihologija prodaje 02 (Helena Zajec,poslovno, za zaključeno skupino, v 2015 kar 7 izvedb)
  • Trening telefonske komunikacije s težavnimi strankami (Suzana Pibernik, za bančne uslužbence)
  • Sodobno učenje  - NLP kot podpora učinkovitemu učenju (Helena Zajec, delavnica za starše, odprto)
  • Okrepimo razumevanje z elementi NLP; prispevek na Konferenci Projektno vodenje v praksi
  • Upravljanje s konflikti za vodje (Helena Zajec, poslovno, za vodje bančnih poslovalnic)
  • Trening komunikacije s težavnimi strankami (Suzana Pibernik, za tehnično podporo)
  • NLP trening komunikacije s klienti (Suzana Pibernik, za Bownove terapevte)

  2014 (Helena Zajec)

  • Učinkovita prodaja in psihologija prodaje (2 dni, poslovno, za zaključeno skupino)
  • Vloga vodje pri upravljanju s spremembami (poslovno, za zaključeno skupino)
  • Osredotočenost na stranko - NLP v prodaji (poslovno, za zaključeno skupino)
  • Body langugage in negotiations (konferenca nabavnikov Hypo d.d., v angleščini)
  • Učni stili in učne potrebe otrok (2 izvedbi, za starše osnovnošolskih otrok)
  • Zakulisje medčloveških odnosov in moja čustvena svoboda (3 dnevna, osebna rast, odprta skupina)
  • Javno nastopanje in reporting (2 dni, poslovno, za zaključeno skupino)
  • Interno in javno nastopanje (poslovno, za zaključeno skupino, v 2014 kar 5 izvedb)
  • Stres - dejstvo ali moja izbira (poslovno, za zaključeno skupino, v 2014 kar 3 izvedbe)
  • NLP pri komunikaciji in delu z otroki (2 dni, za športni klub)

  2013 (Helena Zajec)

  • Stres v  delovnem okolju (poslovno, za zaključeno skupino, v 2013 kar 5 izvedbe)
  • Čudovita moč jezika (2-dnevna, odprto)
  • Komunikacija kot iz škatlice (poslovno, za vodstvo podjetja, 2 dni)
  • Interno in javno nastopanje (poslovno, za zaključeno skupino, v 2014 kar 4 ponovitev)
  • Mala šola govorice telesa (odprto)
  • Prepoznavanje strank in prilagajanje komunikacijskih strategij + Čudežna moč jezika (2-dnevna, poslovno, za prodajno skupino)
  • Stres - dejstvo ali moja izbira (poslovno, za zaključeno skupino, v 2013 kar 6 ponovitev)
  • Mentalni filtri v prodaji (za skupino telefonske prodaje )
  • Kreativna komunikacija in pozitivno izražanje v delovnem okolju (poslovno, za zaključeno skupino)
  • Besede - orodje in / ali ovira v poslovni komunikaciji? (za zaključeno skupino)
  • Vsi drugačni, vsi enakopravni (za zaključeno skupino)
  • Kako nas vidijo drugi - neverbalna govorica in prenos sporočil (za zaključeno skupino)
  • Kreativna komunikacija kot orodje vodenja (3-dnevna, poslovno, za kolegij družbe)

  2012 in prej (Helena Zajec)

  • Zakulisje medčloveških odnosov in moja čustvena svoboda (3 dnevna, osebna rast, odprta skupina)
  • Drobtinice NLP v prodaji - komunikacija (za zaključeno skupino)
  • Drobtinice NLP pri učenju - učne potrebe različnih tipov učencev (poslovno, za učiteljice tujih jezikov)
  • Sidra - sprožilci čustev in razumevanje časa (za zaključeno skupino)
  • Biti VODJA ali ŠEF? (za zaključeno skupino)
  • Učinkovita prodaja storitev (za zaključeno skupino)