NLP nevrolingvistično programiranjeKaj je NLP?

Nevrolingvistično programiranje ali NLP je danes v svetu ena najbolj cenjenih in iskanih tehnik komuniciranja. Je nov pristop v komunikaciji in osebnem razvoju. Je raziskava komunikacije, človeškega vedenja in procesov, ki ga krmilijo. Posebna pozornost je namenjena raziskovanju uspešnosti in modeliranja odličnosti v vedenju. Bistvo NLP–ja je, da raziskuje, kaj točno je tisto, kar nekoga naredi najboljšega v tistem, kar dela, in išče optimalne načine, kako lahko ljudje nasploh dosežemo odlične ali celo vrhunske rezultate.


NLP ponuja niz praktičnih tehnik, ki se jih naučimo enostavno in z lahkoto. Z uporabo tehnik NLP lahko postanemo dober komunikator in dosežemo učinkovitost na vseh področjih našega življenja in dela. NLP nas uči, kako nezavedne procese kreiranja odličnosti naredimo zavedne in kako omogočimo ljudem, da te procese sprožijo in razvijajo. Z NLP-jem se učimo razumeti, kako se ustvarjajo vedenjski vzorci. Na enostaven in prijeten način nam pomaga nadomestiti tiste vedenjske vzorce, ki nas ovirajo z novimi vedenji, ki nas bodo pripeljala do želenega cilja.


NLP zagovarja načelo, da imamo ljudje vse vire in možnosti za kakršne koli spremembe. Ne ukvarja se z diagnostiko človeških pomanjkljivosti in zmot, temveč je neposredno usmerjen k ciljem in rezultatom ter k njihovi čim prejšnji uresničitvi. Nauči nas, kako se spreminjati na boljše in pomagati drugim, da storijo enako. NLP odkriva nam lastne modele mišljenja, učenja, motivacije in osebnega razvoja. Predstavi nam načine, kako sprejemamo in obdelujemo informacije ter kako le-te vplivajo na naše vedenje.

NLP prepoznava omejitve, ki smo si jih postavili sami. Uči nas izkoristiti širok nabor možnosti, ki se nam ponujajo na vsakem koraku pred nami. Prav s tem pa nam ponuja dostop do uspeha na vseh področjih, ki se jih lotimo. NLP vsebuje dinamične metode, ki nas pripeljejo do zelo močnih, pozitivnih in kreativnih stanj zavesti, s pomočjo katerih lahko dosežemo cilje na katerem koli področju našega življenja. Celo na tistih področjih, ki so se do zdaj zdela nedosegljiva in nedostopna.


V NLP slovarčku najdete najpogostejše izraze in definicije. Več.

Kaj omogoča NLP?

Z NLP-jem bolje razumemo, kako delujejo naši možgani, kako ljudje oblikujemo misli, kako se učimo, se motiviramo in kako se spreminjamo. Pomaga nam razumeti, kako ljudje sprejemamo informacije, kako jih obdelujemo, kako do njih prihajamo in kako se to odraža v našem vedenju.


NLP je ključ za odpiranje in reševanje uganke, kako lahko realiziramo svoje potenciale skozi krepitev in razvoj pozitivnega vpliva na lastna razpoloženja in stanja zavesti. Na ta način vplivamo na rezultate svojih naporov v življenju.

Razumeti, kako ljudje komuniciramo, načine kako se omejujemo ali ustvarjamo širši obseg izbora, nadzora in uspešnega delovanja.

Osvojiti aktivne in udarne tehnike, kako delovati uspešno in kako doseči stanje zavesti, v katerem se bomo počutili polni pozitivnih virov moči, samozaupanja in energije. Znanja in veščine NLP-ja so uporabne v katerikoli poslovni situaciji. NLP nas opremi z znanjem za ustvarjanje boljših odnosov med ljudmi in upravljanje z njimi. Pridobljene veščine nam omogočajo, da razumemo in vemo, kako razmišljajo naši poslovni partnerji.

Osvojiti tehnike in veščine priprave in izvedbe učinkovite ter prepričljive predstavitve, tehnike in veščine pogajalskih spretnosti, kreativnega mišljenja, tehnike oblikovanja in doseganja ciljev, tehnike priprave učinkovitega in zlasti prepričljivega oglasnega gradiva, tehnike motiviranja sebe in drugih, veščine vodenja.

Komu je namenjen NLP in kakšna so področja uporabe

NLP je namenjen:
 • podjetnikom, managerjem, vodilnim in vodstvenim delavcem (spodbujanje ustvarjalnosti v timu, oblikovanje identitete podjetja, gradnja boljših odnosov med zaposlenimi, odkrivanje potencialov posameznika),
 • učiteljem in predavateljem (obvladovanje strahu pred šolo, učne težave, motivacija, oblikovanje boljših strategij učenja in poučevanja),
 • zdravnikom (boljša komunikacija s pacientom, obvladovanje stresa),
 • osebnim svetovalcem (poglobitev v razgovor, učinkovitejše postavljanje vprašanj),
 • prodajalcem in tržnikom (kreativno komuniciranje s trgom in strankami, doseganje boljših prodajnih rezultatov),
 • kadrovnikom (dober intervju, boljše svetovanje, ocenjevanje zaposlenih) in nenazadnje
 • posameznikom (osebni razvoj, samomotivacija, uspešnost na vseh življenjskih ravneh).
Posamezniki:

 • razvijejo razumevanje pomena učinkovite komunikacije v vseh življenjskih situacijah kot tudi spretnosti, s katerimi jo dosegajo, pa naj gre za zasebno ali poslovno okolje; tako gradijo svoj pozitivni vpliv na sogovornike in razvijajo win-win odnose z različnimi posamezniki;
 • ozavestijo svoje potenciale, si določajo smernice in razvijejo cilje in se hitreje pomikajo iz trenutnih v želene življenjske situacije;
 • povečajo sposobnost sprejemanja in razumevanja drugih: z lingvističnimi orodji hitreje opredelijo vzroke ravnanj in čustovovanj sogovornikov ter jih usmerjajo v učinkovito reševanje situacij z jasnimi cilji pred očmi. Tako uspešneje upravljajo s konflikti in aktivno soustvarjajo harmonično domače in delovno okolje;
 • s pomočjo treninga NLP dosežejo višjo stopnjo samozavesti, samozaupanja in samospoštovanja;
 • s tehnikami NLP-ja uspešno obvladujejo neželene navade (npr. kajenje, prepiranje, odlaganje) in razvijajo nove, ki jih uspešneje podpirajo na poti do njihovih osebnih ciljev;
 • učinkovito se usmerjajo v prihodnosti in si postavljajo ambiciozne cilje, se osvobodijo spon iz preteklosti, negativnih izkušenj ali življenjskih razočaranj.

Podjetniki, managerji, vodilni in vodstveni delavci:
 • lahko gradijo bolj plodne poslovne odnose, pridobijo višji faktor uspeha v načrtovanju in v doseganju določenih ciljev,
 • lahko vodijo svoje zaposlene skozi obdobja sprememb in razvijejo večje zavedanje o tem,
 • se učijo, na kašen način motivirati zaposlene,
 • kako učinkoviteje in bolj sproščeno vodijo zahtevne sestanke posebej tiste, ki obravnavajo konflikte.
Učitelji in predavatelji:
 • so bolj kreativni in domiselni pri svojih nastopih,
 • bolje vodijo pouk ali predavanja,
 • njihovi treningi s slušatelji postanejo živi in zanimivi,
 • so sposobni prepoznati potrebe skupine in posameznikov ter učenje prilagajajo glede na zaznane situacije,
 • razumejo različne sloge učenja, zato pri učencih s posebnimi tehnikami hitro vzbuditi željo in motivacijo za učenje,
 • lažje obvladujejo »težavnejše« učence,
 • so bolj samozavestni pri nastopanju pred skupino, obvladajo svoj razum in čustvena stanja, s tem znajo zavestno znižati nivo stresa in ustvariti večje zadovoljstvo pri delu.
Zdravniki:
 • uspešnejše vzpostavljajo učinkovite odnose s sodelavci in z jasno komunikacijo dvigujejo nivo storitev,
 • lahko zberejo več kakovostnih informacij v krajšem času, so bolj učinkoviti kot diagnostiki,
 • gradijo bolj empativne odnose s  pacienti,
 • pacienti jih prepoznajo kot osebo, ki jih posluša in resnično razume, kaj se z njimi dogaja,
 • lažje obvladujejo najhujše stresne situacije.
Osebni svetovalci:
 • znajo bolje postavljati vprašanja, iz odgovorov bolje razumejo, kaj se s sogovornikom v resnici dogaja,
 • pridobijo veliko dodatnih orodij, ki jih lahko učinkovito uporabijo pri svojih svetovalnih procesih,
 • dosežejo, da proces komunikacije postane hitrejši in mehkejši,
 • uresničijo boljše rezultate v krajšem času,
 • skozi poglabljanje osebnega razumevanja obogatijo ne samo kvaliteto svojega dela, ampak kreativno in stimulativno učinkujejo tudi na kvaliteto svojega zasebnega življenja.
Prodajalci in tržniki:
 • so sposobni razvijati dolgoročnejše odnose s strankami,
 • graditi odnose zaupanja in sodelovanja ter tako dosegati boljše poslovne rezultate,
 • izboljšajo tehnike spraševanja, zato hitreje prepoznavajo potrebe stranke in učinkovitejše aktivirajo nakupne odločitve,
 • preko orodij učinkovite komunikacije hitreje in prepričljivejše predstavijo produkte in jih povežejo s pričakovanji strank,
 • razvijejo pozitivno samopodobo,
 • lažje upravljajo z zavrnitvami ter gradijo svojo osebno karizmo,
 • razumejo reakcije strank,
 • neprestano izboljšujejo svoje spretnosti, da bi dosegli boljše prodajne oz. tržne rezultate.
Kadrovniki:
 • izboljšajo svoje sposobnosti pri izobraževanju, svetovanju in ocenjevanju zaposlenih ter vodenju intervjuja,
 • v zahtevnih situacijah (zgodnja upokojitev, zmanjševanje delovne sile in disciplinski ukrepi, ipd.) so zmožni obdržati svoje lastno ravnovesje in upravljati nivo negativnega stresa,
 • ostanejo objektivni in so hkrati oddaljeni od nezaželenih čustev, pri tem pa ohranjajo empativnost in zaupanje sogovornikov,
 • so bolj učinkoviti pri združevanju različnih oddelkov, skupin z istimi ali različnimi poklici, da bi v skupini ustvarili večjo kohezijo in harmonijo.

 Vrste treningov NLP

Izvajamo naslednje trenige:

Specializirani NLP programi, kot: NLP za starše, NLP za poslovneže, NLP za prodajnike, NLP za vodje.