Enodnevni trening NLP


Pripravite se za odličen letni razgovor
in zgradite trden most med vami in vašimi sodelavci

29. 11. v Ljubljani - PONOVITEV!!!

Zakaj je potreben trening?


Letni ocenjevalni in/ali razvojni razgovor je eno izmed najučinkovitejših orodij za vodenje in karierno rast, saj nudi priložnosti, da ocenimo delovne in vedenjske dosežke preteklega leta in se dogovorimo o ciljih za naslednje leto.


Letne razgovore zaradi svoje pomembnosti marsikdo lahko doživlja kot čustveno in izvedbeno zahteven dogodek. Poleg vseh pozitivnih stvari, ki jih prinašajo, se pri njihovi izvedbi tako na strani vodij kot zaposlenih lahko pojavijo občutki strahu, krivde, jeze in nemoči.


Negativna čustvena stanja tako žal prepogosto izničijo učinke. Temu se lahko izognemo z razumevanjem koncepta letnih razgovorov in s temeljito pripravo na njihovo izvedbo.


Za vas smo pripravili trening, kjer boste lahko preko lastne izkušnje preverili, kako lahko deluje in poteka razgovor, ki je postavljen v pravi okvir in izveden v ustreznem stanju.


Letni razgovor je najmočnejše orodje managementa za mobilizacijo energije zaposlenih pri uresničevanju lastnih in organizacijskih ciljev.

Peter Drucker


Spoznajte orodje in se usposobite za njihovo pravilno uporabo.


Elektronska prijavnica | PDF prijavnica

Namen in cilji treninga so:

Da spoznamo pravi namen in smisel letnih razgovorov (zase, za vodenje in za podjetje).

Da spoznamo elemente razgovorov in njihove koristi.

Da se mentalno in čustveno pripravimo na izvedbo.Metode dela


Trening vsebuje vrsto praktičnih vaj, ki omogočajo sprotno preverjanje koristnosti in uporabnosti predstavljenih principov in tehnik v delovnem okolju. V varnem okolju raziskujemo, kako izvajamo razgovor, lastne reakcije in prepričanja, kot tudi reakcije in prepričanja dugih. Izkušnje lahko takoj uporabimo v delovnem okolju. Tekom delavnice ste vabljeni v deljenje lastnih zgodb in postavljanje vprašanj.


Treningi temeljijo na tehnikah NLP, ki so ena najbolj iskanih orodij uspešne komunikacije v svetu danes. Orodja NLP temeljijo na aktivaciji zavednih in ne-zavednih moči, razumevanja človeškega razmišljanja in odločanja ter iskanja odličnosti in potencialov v vsakemu izmed nas.Program

Koristi letnih razgovorov za vse udeležence.


Elementi letnih razgovorov (rezultati, vedenja, ocena, obrazci, cilji, odnos, komunikacija, potenciali, izobraževanja) in pasti, na katere smo pozorni.

Nekaj različnih izvedbenih oblik in zakaj jih potrebujemo menjati!


Mentalna priprava.

- Značilnosti pravilno podane povratne informacije.

- Načrt priprave.

- Komunikacijske tehnike (vprašanja, poslušanje, zapisi, vodenje razgovora).

- Upravljanje s konfliktnimi situacijami.


Čustvena priprava.

- Vpliv čustvenih stanj na izid razgovora.

- Nastavitev ustreznega čustvenega stanja.

- Kako prepoznamo in izstopimo iz neustreznega čustvenega stanja.
Trening vodi Suzana Pibernik, uni. dipl.ing.rač. in informatike, trenerka NLP z mednarodno licenco INLPTA, poslovni in osebni coach.

Izvaja treninge s področja medosebnih odnosov, osebne in poslovne komunikacije, vodenja, odnosov s kupci, prodaje, veščin telefonske komunikacije in uspešnosti na delovnem mestu.


Dolgoletne managerske izkušnje ji služijo kot neusahljivi vir zgledov. V svoji karieri je opravila več sto letnih ocenjevalnih razgovorov in iz prve roke pozna pasti in priložnosti, ki jih nudijo.Delavnica namenjena vsem, ki želite izkoristiti prednosti, ki vam jih nudi priložnost letnega razgovora in spremenite morebitna negativna pričakovanja v priložnosti za rast.


Zaradi povpraševanja delavnico ponavljamo!

  • Vodjem, ki se želijo temeljito pripraviti na izvajanje letnih razgovorov s svojimi sodelavci.
  • Vodjem in podjetnikom, ki želijo v svojem timu uvesti letne razgovore kot eno najučinkovitejših vodstvenih orodij ali želijo obstoječi sistem nadgraditi oz. izboljšati.
  • Vodjem in sodelavcem, ki želijo strah, nemoč in neučinkovitost zamenjati z občutkom moči, jasnosti komunikacije, spoštljivosti in priložnosti za nadaljnjo rast.Po končani delavnici boste:

  • imeli veliko jasnejšo sliko kakšne koristi lahko pričakujete od letnega razgovora in kako ga voditi,
  • vedeli kako in kaj lahko zahtevate od letnega razgovora,
  • veliko bolje pripravljeni, komunikacijsko odprti in stabilni za sprejem koristnih informacij za lastni razvoj.Prijava in informacije:

eno dnevna delavnica bo potekala 29.11. 2019 v Ljubljani od 9:00 do 15:00.

Lokacija: Letališka 9E, Ljubljana (prostori Tempera d.o.o., blizu BTC-ja)

PRIJAVITE se elektronsko | PDF ali nam pišite na info@fokusNLP.si!

Za dodatne informacije lahko pokličete na 031 380 753.


KOTIZACIJA za enodnevno delavnico znaša 130,00 € + ddv, ki jo poravnate na TRR izvajalca.

Kotizacija vsebuje:

· gradivo,

· E-knjiga: 7 priporočil NLP učinkovite komunikacije,

· potrdilo o udeležbi,

· osvežitev med odmori.

Popusti:

· zgodnja prijava: - 3 % (mesec dni pred začetkom)

· samoplačnik - fizična oseba: - 5 %

· popusti se seštevajo.


Odjave sprejemamo pisno, najmanj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 15 % manipulativnih stroškov. V primeru neudeležbe brez odjave zaračunavamo polno kotizacijo. S prijavo se strinjate s Splošnimi pogoji prijave na delavnice Fokus NLP, d.o.o.članek Suzane Pibernik:

Letni ocenjevalni razgovor:

stres, birokratska nadloga ali priložnost?


Preberite tukaj!