Enodnevni trening NLP


Pripravite se za odličen letni razgovor
in zgradite trden most med vami in vašimi sodelavci

26. 11. v Ljubljani - PONOVITEV!!!

Zakaj je potreben trening?


Letni ocenjevalni in/ali razvojni razgovor je eno izmed najučinkovitejših orodij za vodenje in karierno rast, saj nudi priložnosti, da ocenimo delovne in vedenjske dosežke preteklega leta in se dogovorimo o ciljih za naslednje leto.


Letne razgovore zaradi svoje pomembnosti marsikdo lahko doživlja kot izvedbeno zahtevno aktivnost. Poleg vseh pozitivnih stvari, ki jih prinašajo, se pri njihovi izvedbi tako na strani vodij kot zaposlenih lahko pojavijo stanja nemoči in stresa.Taka stanja žal prepogosto izničijo učinke in vložen čas in energijo. Temu se lahko izognemo z razumevanjem koncepta letnih razgovorov in s temeljito pripravo na njihovo izvedbo.


Imeli boste priložnost preveriti lastni sistem opravljanja pogovorov in ga nadgraditi na način, da bo aktualen in privlačen tako za vas kot za vaše sodelavce. Vsi tisti, ki sistema še niste uvedli, boste dobili koristna navodila za enostaven in učinkovit začetek izvajanja.Letni razgovor je najmočnejše orodje managementa za mobilizacijo energije zaposlenih pri uresničevanju lastnih in organizacijskih ciljev.

Peter Drucker


Spoznajte orodje in se usposobite za njihovo pravilno uporabo.


Elektronska prijavnica | PDF prijavnica

Namen in cilji treninga so:

Da spoznamo pravi namen in smisel letnih razgovorov (zase, za vodenje in za podjetje).

Da spoznamo elemente razgovorov, sisteme in koristi, ki jih prinašajo.

Da se mentalno in čustveno pripravimo na izvedbo.Metode dela


Trening vsebuje vrsto praktičnih vaj, ki omogočajo sprotno preverjanje koristnosti in uporabnosti predstavljenih principov in tehnik v delovnem okolju. V varnem okolju raziskujemo, kako izvajamo razgovor, lastne reakcije in prepričanja, kot tudi reakcije in prepričanja dugih. Izkušnje lahko takoj uporabimo v delovnem okolju. Tekom delavnice ste vabljeni v deljenje lastnih zgodb in postavljanje vprašanj.


Treningi temeljijo na tehnikah NLP, ki so ena najbolj iskanih orodij uspešne komunikacije v svetu danes. Orodja NLP temeljijo na aktivaciji zavednih in ne-zavednih moči, razumevanja človeškega razmišljanja in odločanja ter iskanja odličnosti in potencialov v vsakemu izmed nas.Program

Koristi letnih razgovorov za vse udeležence.


Elementi letnih razgovorov (rezultati, vedenja, ocena, obrazci, cilji, odnos, komunikacija, potenciali, izobraževanja) in pasti, na katere smo pozorni.

Nekaj različnih izvedbenih oblik in zakaj jih potrebujemo menjavati in nadgrajevati.


Mentalna in fizična priprava.

- Značilnosti pravilno podane povratne informacije.

- Načrt priprave (za vodjo in sodelavce).

- Komunikacijske tehnike (vprašanja, poslušanje, zapisi, vodenje razgovora).

- Prostor, vabila, upravljanje z motnjami.

- Upravljanje s konfliktnimi situacijami.


Čustvena priprava.

- Vpliv čustvenih stanj na izid razgovora.

- Kako prepoznamo in izstopimo iz stanja nemoči.
Trening vodi Suzana Pibernik, uni. dipl.ing.rač. in informatike, trenerka NLP z mednarodno licenco INLPTA, poslovni in osebni coach.

Izvaja treninge s področja medosebnih odnosov, osebne in poslovne komunikacije, vodenja, odnosov s kupci, prodaje, veščin telefonske komunikacije in uspešnosti na delovnem mestu.


Dolgoletne managerske izkušnje ji služijo kot neusahljivi vir zgledov. V svoji karieri je opravila več sto letnih ocenjevalnih razgovorov in iz prve roke pozna pasti in priložnosti, ki jih nudijo.Delavnica namenjena vsem, ki želite izkoristiti prednosti, ki vam jih nudi priložnost letnega razgovora in spremenite morebitna negativna pričakovanja v priložnosti za rast.


Zaradi povpraševanja delavnico ponavljamo!

  • Podjetnikom in vodjem, ki se želijo temeljito pripraviti na izvajanje letnih razgovorov s svojimi sodelavci.
  • Podjetnikom in vodjem, ki želijo v svojem timu uvesti letne razgovore kot eno najučinkovitejših vodstvenih orodij ali želijo obstoječi sistem nadgraditi oz. izboljšati.
  • Vodjem in sodelavcem, ki želijo dogodek izpeljati v stanju moči, z jasno komunikacijo, spoštljivostjo in prepoznano priložnostjo za nadaljnjo rast.Po končani delavnici boste:

  • imeli veliko jasnejšo sliko kakšne koristi lahko pričakujete od letnega razgovora in kako ga voditi,
  • vedeli kako in kaj lahko zahtevate od letnega razgovora,
  • veliko bolje pripravljeni, komunikacijsko odprti za sprejem koristnih informacij za lastni razvoj in za razvoj vaših sodelavcev,
  • ostali brez izgovorov tipa: to je prekomplicirano, zato nimamo časa, to nima smisla - se prehitro spreminja trg, to drugi ukinjajo (seveda to ne drži, le imena in sisteme spreminjajo), mi želimo biti prožni,...Prijava in informacije:

eno dnevna delavnica bo potekala 26.11. 2019 v Ljubljani od 9:00 do 15:00.

Lokacija: Letališka 9E, Ljubljana (prostori Tempera d.o.o., blizu BTC-ja)

PRIJAVITE se elektronsko | PDF ali nam pišite na info@fokusNLP.si!

Za dodatne informacije lahko pokličete na 031 380 753.


KOTIZACIJA za enodnevno delavnico znaša 130,00 € + ddv = 158,60 €, ki jo poravnate na TRR izvajalca.

Kotizacija vsebuje:

· gradivo,

· E-knjiga: 7 priporočil NLP učinkovite komunikacije,

· potrdilo o udeležbi,

· osvežitev med odmori.

Popusti:

· zgodnja prijava: - 3 % (mesec dni pred začetkom)

· samoplačnik - fizična oseba: - 5 %

· popusti se seštevajo.


Odjave sprejemamo pisno, najmanj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 15 % manipulativnih stroškov. V primeru neudeležbe brez odjave zaračunavamo polno kotizacijo. S prijavo se strinjate s Splošnimi pogoji prijave na delavnice Fokus NLP, d.o.o.članek Suzane Pibernik:

Letni ocenjevalni razgovor:

stres, birokratska nadloga ali priložnost?


Preberite tukaj!