12. december 2018 - že 8. ponovitev!

NLP delavnica za starše in učitelje:

SODOBNO UČENJE: otroci slik, zvokov in občutkov pred učnimi izzivi

Ko otroci vstopajo v aktivno učno obdobje, se staršem, ki želijo otroka pri tem podpreti, porajajo vprašanja:

- Ali naj otrok sedi za mizo ali se uči lahko tudi na tleh, v postelji?
- Naj si dela izpiske ali riše miselne vzorce? Učenje na glas ali podčrtovanje snovi?
  - Naj vztraja vsaj 45 minut pri miru ali dela odmore na 10 minut?
  - Naj ima med učenjem mir in tišino, glasbeno spremljavo ali pa celo s knjigo v roki postopa naokoli?


Žal enoznačnega odgovora ni. Vse metode so pravilne in vse napačne; odvisno od učnih potreb otroka.

Raziskave o delovanju uma na področju oblikovanja spomina prinašajo pomembne novosti tako na področju poučevanja v šoli kot učenja doma, ki naj bi jih danes poznali vsi starši in učitelji!

Imate občutek, da so ocene otroka nerealne in pod njegovimi sposobnostmi kljub veliko vloženega časa?


Velikokrat je odgovor v neustreznem učenju! Spoznajte, UČNI TIP otroka in temu prilagodite vaše nasvete. Velikokrat izhajamo iz sebe in svojih izkušenj, a pozor! Kar je delovalo zame, ne deluje nujno tudi za otroka in neustrezen »tip učenja« lahko učenje še oteži, ne pa olajša.

 Ob večanju števila otrok v razredu in z vstopom novih tehnologij je na mestu tudi vprašanje, v kakšni meri in na kak način prilagoditi načine poučevanja v RAZREDU, da otroci obsežno in zahtevno snov najlažje osvojijo in ponotranjijo. 

Delavnica je namenjena

 • staršem osnovnošolskih otrok (od 2. do 9. razreda),
 • učiteljem osnovnih in srednjih šol,
 • vzgojiteljem v vrtcih,


Na delavnici boste STARŠI izvedeli:

 • Kakšne so (nevrološke) razlike med »učnimi tipi« in kako to vpliva na pomnjenje in aktivno učenje?
 • Kako prepoznati »učni tip« mojega otroka in kakšno je idealno učenje za posamezni učni tip?
 • Kakšen je moj »učni tip« in v kakšni meri sploh lahko pomagam svojemu otroku?
 • Potrebe »učnih tipov« v vsakodnevni komunikaciji in kako različnost potreb vpliva na odnose v družini.

Na delavnici boste UČITELJI:
 •  izvedeli, kako z otrokom vzpostaviti dober stik, pripravljenost na sodelovanje in aktivno participacijo,
 • spoznali sisteme učenje, ki ustrezajo procesom, ki se odvijajo v možganih ter dobili konkretne ideje, kako strukturirati učno uro za enako vključevanje vseh tipov,
 • spoznali različne učne tipe in zakonitosti pomnjenja vsakega od njih in se jih naučili prepoznati v razredu,
 • dobili ideje, kako v učilnico vnesti metode "možganom prijaznega učenje" ter izdelali načrt učne ure, ki zadovolji potrebe vseh"učnih tipov",
 • dobili razumevanje, kako delujejo različni »učni tipi« v razredu.

Metode dela:


Na delavnici boste prejeli konkretne razlage učinkovitih načinov sodelovanja in učenja, delali na konkretnih primerih, se naučili prepoznati potrebe svojega otroka iz izmenjali svoje izkušnje z udeleženci.

Delavnica vsebuje veliko konkretnih vaj in delo na primerih, da boste čim lažje osvojili nove kompetence za podporo vaših otrok.

Delavnice temeljijo na tehnikah NLP, eno najbolj iskanih orodij uspešne komunikacije v svetu danes. NLP orodja temeljijo na aktivaciji zavednih in ne-zavednih moči, razumevanja človeškega razmišljanja in odločanja ter iskanja odličnosti in potencialov vsakega izmed nas.

Predavanje bo izvedla Helena Zajec, NLP trenerka in mamica dveh deklic (ena v osnovni, druga v srednji šoli), ki ta znanja koristno uporablja vsako-dnevnem življenju. Več o HELENI.

Prijava in informacije:

4,5 urna delavnica bo potekala v Ljubljani, 12. decembra 2018, od 16.30 do 21:00


PRIJAVITE se elektronsko | PDF ali nam pišite na info@fokusNLP.si!

Za dodatne informacije lahko pokličete na 041 326 379.


KOTIZACIJA za 4,5 - urno delavnico znaša 62,22€ (51,00 € + 22% ddv), ki jo poravnate na TRR izvajalca. najkasneje do 3 dni pred delavnico.

Udeležba obeh staršev: 25% popust za drugega udeleženca.


opomba: S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na delavnici. V primeru pre-zasedenosti bodo imeli prednost pri udeležbi tisti, ki bodo prej poravnali kotizacijo.

Kotizacija vsebuje:

· seminarsko gradivo

· vprašalnik: Moj UČNI STIL za starše

· vprašalnik: Moj UČNI STIL za otroka

· osvežitev med odmori.


Odjave sprejemamo pisno, najmanj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 15% manipulativnih stroškov. V primeru neudeležbe brez odjave zaračunavamo polno kotizacijo. S prijavo se strinjate s Splošnimi pogoji prijave na delavnice Fokus NLP, d.o.o.