S čim hranite svoj um?


Zgodba o dveh volkovih


Nekega večera je dedek plemena Cherokee svojemu vnučku pripovedoval o bitki, ki se celo življenje odvija znotraj naših src in naših duš.


Rekel je: »Moj vnuk, znotraj vsakega od nas živita dva volkova, ki se ves čas borita za prevlado.«


»Prvi je slabi volk, ki je jezen, nevoščljiv, ljubosumen, zahteven, veliko obžaluje, je pohlepen, aroganten, samopomilovalen, zamerljiv, laže, poveličuje le svoje dosežke, ima občutek večvrednosti in je egoističen. 


Drugi je dobri volk, ki je vesel, miren, ljubeč, upajoč, spokojen, usmiljen, prijazen, dobronameren, sočuten, radodaren, resnicoljuben, hvali druge in jim pomaga, se zna se vživljati v druge in zaupa.«
Ta volka se ves čas znotraj nas borita za prevlado.

Vnuček je razmišljal o tem in vprašal dedka: »Dedek, kateri volk pa zmaga?«

 

Dedek je preprosto odgovoril: »Tisti, ki ga hraniš.«


Kaj pa mi? Katerega volka hranimo? 

 

Ko smo v službi? Ko smo starši? Ko smo med prijatelji? Ko smo med šibkejšimi od nas samih? Ko smo v družbi uspešnejših?

Vzemimo si ta teden čas za samoopazovanje.  Zapišimo vsak večer dejanja, ki so hranila prvega in tista, ki so hranila drugega volka.

 

Zahvalimo se vsakič, ko lahko dodamo kaj novega na seznam za dobrega volka in se zavestno izogibajmo tistemu, s čimer smo prejšnje dni hranili zlobnega.

 

Naša podzavest nam bo kmalu priskočila na pomoč in kmalu bo hrane za drugega v izobilju, prvi pa bo vsak dan šibkejši in bolj tih.


Lažje je kuhati v družbi, zato vabljeni na naše NLP programe, kjer se skupaj učimo izbirati pravo hrano za naš um :)