NLP - osebni coaching

Kaj je coaching?


Coaching je razvojno orodje, namenjeno vsem tistim, ki si želijo spremembe na osebnem in poslovnem področju. Izkušnje kažejo, da ljudje s pomočjo coachinga hitro in učinkovito napredujejo proti želenim ciljem, neproduktivne strategije zamenjajo za bolj učinkovite ter razvijejo nove oblike želenega vedenja.                                                                        Več.

Zakaj in kdaj nam coaching koristi?

Včasih imamo v življenju in delu izzive, ki jih moramo rešiti. V svetu polnem opravil in motenj pogosto iščemo poti, kako se izogniti problemom ali upamo, da bodo izginili sami od sebe. Vendar pogosto temu ni tako. Takrat samo usmerimo svoj fokus drugam in izgleda, da so izginili. Vendar izzivi čakajo na priložnost, da nas zopet srečajo. In ob vsakem srečanju so trdovratnejši ter močnejši.

Nekaj konkretnih situacij ljudi, ki so s coachingom rešili svoje zagate:

- partnerski odnosi (stalno isti dialogi, ki destruktivno vplivajo na vse vpletene; tekmovanje med partnerji, kdo je močnejši, pametnejši; kdo prinese več denarja; kdo je boljši starš; nespoštljivost, hlad, zaničljive besede, neusklajena vzgoja; kam gremo na dopust; ne maram tvojih prijateljev),

- odnosi med starši in odraslimi otroci (kaj je pomembnejše; kdo vzgaja; kako bomo razdelili premoženje; kolikokrat na obisk; kdo bolj pomaga; kaj je vmešavanje zame; kdo in kako vzgaja; kaj je razvajanje),

- vzgoja otrok (pohvale in kazni, komunikacija z otroci, razumevanje potreb, odgovornost, spoštovanje, doslednost),

- karierna usmeritev (tega kar delam ne maram, ne vem kaj pa bi; želim delati to, vendar ne vem, kako začeti; bojim se poraza),

- slabe navade (odlašanje, zapravljanje, zamujanje, kajenje)

- učne težave (trema pred izpitom, izguba ritma učenja, nestanovitnost pri študiju, organizacija študija, pomagala za boljše pomnenje)

- pomanjkanje samozavesti in odločnosti (se postaviti zase v službi, v družbi, doma; strah pred avtoriteto, priprava na razgovor za službo) idr.

Cena in način dela se razlikuje glede na obravnavano tematiko in predvideno število srečanj.


Vabimo vas na uvodno srečanje, kjer se spoznamo, pogovorimo o načinu dela in vaši  investiciji vase. 

Faze coachinga so:


  • uvodni pogovor in analiza potreb,
  • opredelitev področij za obdelavo,
  • dogovor o načinu dela,
  • sklenitev dogovora med coachem in stranko (če je to podjetje z naročnikom),
  • opredelitev končnega želenega cilja,
  • izvajanje coachinga,
  • dajanje sprotnih povratnih informacij,
  • periodično celovito vrednotenje rezultatov,
  • dogovori o nadaljevanju.

Kako coaching poteka?


Coach vas s postavljanjem vprašanj spodbudi, da se obrnete vase in iščete odgovore v sebi. S tem pridobivata oba (coach in vi) jasno sliko, kaj točno si želite doseči, katere omejitve je potrebno preseči in na kakšen način bo zastavljeni cilj lahko dosežen.


Med samim razgovorom najprej raziščemo ter opredelimo trenutno stanje, predvsem, v čem je problem. To je stopnja ANALIZE in zbiranja potrebnih informacij, s katerimi se pokaže kakšna je struktura problema. V naslednjem koraku pozornost usmerimo v to, kaj natančno si želite namesto tega problema in kaj je vaš cilj. Ko je CILJ opredeljen, vam coach pomaga razvijati nove strategije in iskati REŠITVE.


Da se lahko proces coachinga razvija v pravo smer, vam coach ves čas zagotavlja podporo, vas vabi, da razmišljate o svojih obstoječih spretnostih, izkušnjah, znanju in še posebej, da imate sami vso potrebno ustvarjalno moč, da najdete rešitve. Kajti; vsakdo, vključno z vami, je naravno ustvarjalen in ima v sebi vse sposobnosti za odločanje o svojem življenju.

Vzdušje na coachingu je ves čas sproščeno. Razgovor je načrtno voden ter naravnan v to, da lahko najdete veliko novih izbir in  najboljše možne rešitve. Postavljamo precej vprašanj. Precej je takšnih, ki si jih sami sebi niste še nikoli postavili in vaši odgovori nanje so dejansko rešitve za vaš problem ali izziv. Poleg vprašanj pri coachingu uporabljamo tudi tehnike nevrolingvističnega programiranja (NLP katerih korist je, da z njihovo pomočjo naredite želene spremembe hitreje in učinkoviteje. In tudi LAŽJE.

Vse, o čemer govorite s coachem, je popolnoma zaupno!