PODROČJA POSLOVNIH IZOBRAŽEVANJ

      

 

Na področju POSLOVNIH kompetenc smo specializirani za izvajanje programov s področja vodenje, prodaje, interne komunikacije, komunikacije s strankami, change-managementa, upravljanja s stresom, javnega nastopa, uspešnega poročanja, razvoja mentorskih in coaching veščin v podjetju in timskega dela.


Izvajamo tudi čedalje bolj iskana INTERNA NLP usposabljanja (NLP Diploma, NLP Praktik) za zaokrožene skupine, s pomočjo katerih podjetje doseže poenoten način razmišljanja in delovanja in - kar je še pomembnejše – povezanost skupin na osebni ravni ter jih opremimo z najsodobnejšimi orodji komunikacije in upravljanja notranjih stanj.


Nudimo COACHING vodjem, prodajnikom in ostalim, ki želijo pri svojem delu hitreje uvajati nove načine dela in razmišljanja ter 100% zagotoviti prenos teorije v prakso.Izdelani programi za takojšno izvedbo

Mednarodni licenciran program NLP DIPLOMA:

3 različice POSLOVNEGA programa:

  • Do poslovne odličnosti in sodelujočih odnosov z NLP (5 dni) - fokus KOMUNIKACIJA
  • Postanite vrhunski prodajalec! (5 dni)  - fokus PRODAJA 
  • Vodenje s karizmo (5 dni)  - fokus VODENJE

Psihologija prodaje® – 2 dni (16 ur)

  •  Prepoznavanje tipov strank in prilagajanje komunikacijskih strategij
  • Čustva prodajajo!

Učinkovita komunikacija s prvinami NLP (2 dni)Konflikti: Od različnosti mnenj do raznolikosti idej!
Mala šola govorice telesaVodja kot iniciator in spodbujevalec sprememb
Postanite gospodar svojega časa!Prepoznajte stres in prevzemite nadzor!
Učinkoviti javno nastopanje 1 (osnovni trening, 1 dan)Moč timov in timsko delo
Javno nastopanje 2 – razvijmo karizmo! (nadaljevalno usposabljanje, 2-dnevno) Učinkovito vodenje sestankov
Za vodje: CILJNO VODENJE kot pot do večje odgovornosti in zavzetosti zaposlenih

Za vam PRILAGOJENO ponudbo na KONTAKTIRAJTE!

Področja, za katere zagotavljajmo usposabljanja:


VODENJE

·   Učinkovito vodenje različnih posameznikov– trening razvoja kompetenc s področja psihologije komuniciranja pri vodenju,
·   Situacijsko vodenje 

-  Različni prijemi - več možnosti:opremite se z različnimi taktikami vodenja za delo z zelo različnimi posamezniki (po priporočilih geštalt,   transakcijske analize, vedenjska šola vodenja in več)

·   Poenotimo vodenje - 3 dnevna delavnica odličnosti sodelovanja in vodenja za zaključene vodstvene time
·   Moč in zakonitosti CILJNEGA vodenja
·   Priprava in izvedba letnih ocenjevalnih razgovorov
·   Pohvala in kritika v poslovnem okolju - povratna informacija kot vzvod delovne uspešnosti
·   Razvoj čustvene inteligence in čustvene stabilnosti vodij – kako jo dosegati
·   Vodenje klicnega centra

PRODAJA 
·   PSIHOLOGIJA PRODAJE – -1 - 3 dnevni program (prilagojeno naročniku)
·   Učinkovita osebna prodajna predstavitev (s področja retorike in javnega nastopanja)
·   Poznavanje osebnosti kupcev za boljšo prodajo
·   Emocionalna prodaja, sugestije in vplivanje v službi prodaje
·   Učinkovita terenska prodaja
·   Učinkovita telefonska prodaja
·   Razvijmo učinkoviti klicni center
·   Upravljanje s ČUSTVI pri telefonski prodaji

·   Učinkoviti prodajni procesi (7 korakov prodaje, AIDIA prodajni model, moč načrtovanja in ciljnega delovanja v prodaji, od lastnosti h koristim in več)

Komunikacija in učinkovito delo
·   Moja komunikacija, moja odgovornost
·   Javno nastopanje (eno- dnevna ali 2-dnevna delavnica)
·   Kreativna komunikacija na delovnem mestu  - prave besede za prave odnose 
·   Učinkovito upravljanje s konflikti
·   Kritika ali priložnost za rast?
·   Vpliv prepričanj na delovno učinkovitost
·   Učinkovito upravljanje in obvladovanje časa

·   Dvignimo učinkovitost: postavljanje ciljev in določanje prioritet dela

·   Učinkovito vodenje sestankov
·   NLP kot podpora pri upravljanju s spremembami

Iz ved psihologije in NLP
·   Družina v podjetju – Osnove transakcije analize in orodij komunikacije (za področje vodenja, prodaje)
·   Vrednote, prepričanja in notranji priganjalci
·   Moč besed v komunikaciji, vodenju in prodaji  

Do učinkovitosti tudi drugače
·   NLP kot medicina UMA in TELESA
·   NLP v šolstvu

Izvajamo tudi čedalje bolj iskana INTERNA NLP usposabljanja (NLP Diploma, NLP Praktik) za zaokrožene skupine, s pomočjo katerih podjetje doseže poenoten način razmišljanja in delovanja in - kar je še pomembnejše – povezanost skupin na osebni ravni ter jih opremimo z najsodobnejšimi orodji komunikacije in upravljanja notranjih stanj.


Nudimo 
COACHING vodjem, prodajnikom in ostalim, ki želijo pri svojem delu hitreje uvajati nove načine dela in razmišljanja ter 100% zagotoviti prenos teorije v prakso.