NLP- poslovni coaching

Poslovni coaching


V procesu poslovnega coachinga so koristi uporabe NLP dvojne; posamezniki imajo na voljo nova komunikacijska orodja, s katerimi lahko optimalno delujejo in komunicirajo tudi v stresnih situacijah in delu z napornimi sodelavci, hkrati pa vključuje napredne tehnike aktivacije pozitivnih notranjih stanj in osebnih moči, da svoje delo lahko opravljajo z mirnostjo, samozavestjo ter samozaupanjem.    Več                                            


Metodologija


Posameznika na poti do novih ciljev, osebnega razvoja ali  spremembe navad, najbolj omejuje pomanjkanje alternativ in »gledanje nazaj«: pretekli vzorci, stari nauki in navade, pomanjkanje novih idej ali preprosto domišljije.


S pomočjo coaching ozavestite vire, ki jih že imate, se seznanite z novimi »izbirami« (znanji, tehnikami) in se  opolnomočite za način delovanja, ki si ga želite in zaslužite. 


Coaching predstavlja pogovor z nevtralno osebo v prijateljskem, prijetem vzdušju. Coach vas podpira in občasno (če je potreba in dogovor) usmerja  pri vaši poti do želenih ciljev,  odnosov; ne predlaga rešitev, temveč oriše možnosti izbir (nova znanja, metode, tehnike) in vodi posameznika na način, da sam ugotovi, kaj je zanj in za situacijo najbolj primerno.


                                                        Nihče ne vidi temena svoje glave.

                                                                                                                    Star afriški pregovor.


Naša vedenja krmilijo procesi v nezavednem. Velik del naših vedenj sami ne vidimo oz. se jih ne zavedamo. To velja tako za koristna in nekoristna vedenja.


Če je potrebno in mogoče izvedemo metodo spremljanja v situacijah. Coach vas spremlja pri delu, ki ga opravljate (vodenje sestanka, obisk pri kupcu, prisotnost pri javnem nastopu, potek celotnega dneva). Predstavlja vašo senco. Opazuje vaše vedenje, posluša besede, način komunikacije, opazuje govorico telesa in odzive drugih na vaše vedenje. S tem procesom identificira vedenja, ki vam niso poznana in vam pomaga, da jih ozavestite. 


Izbrana vedenja vam coach v naslednjih srečanjih z NLP tehnikami pomaga zamenjati s koristnejšimi in določena koristna vedenja še okrepiti.

Cilji coaching procesa


 • hitrejše napredovanje od teorije do prakse – skozi »prilagojeno usposabljanje« - v krepitev veščin, metod  in področij, ki jih posameznik zazna kot najbolj potrebne,
 • identifikacija lastnih »slepih peg« razvijanje novih veščin z delom na konkretnih primerih,
 • v posamezniku sprožiti nove miselne procese, ki pomagajo k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju zastavljenih ciljev, aktivnemu delu na spremembi in ozaveščanju lastni, sposobnosti in potencialov,
 • varno okolje za raziskovanje lastnih omejitev in področij razvoja,
 • podpora vodji pri soočanju s konfliktnimi situacijami in napornimi zaposlenimi.

Komu so namenjeni coachingi?


Podjetja se odločajo za najem coacha  kot pomoč za vodje, ki potrebujejo podporo za učinkovitejše in kreativnejše delo. Delovno mesto vodje je stresno in neprave odločitve imajo lahko zelo drage posledice tako za vodje kot za podjetje. Coach pomaga posamezniku, da svoje potenciale, zaradi katerih mu je bila naloga zaupana, izkoristi in razvije. Vodje in lastniki najuspešnejših podjetij imajo praviloma svoje coache.


Sodelovanje s coachom je znak poguma in osebne moči. 


Drug segment zaposlenih, kjer  coaching dosega odlične rezultate, je delo z dragocenimi zaposlenimi v podjetju, ki s svojim znanjem in potenciali pomembno prispevajo k uspešnosti podjetja.  Coach jim pomaga razviti te potenciale in odstraniti morebitne miselne ali čustvene blokade. Pomaga jim izboljšati veščine, ki podpirajo kreativnost in izboljšajo njihovo komunikacijo z okoljem.


Izvajamo tudi skupinske coachinge, ki so namenjeni razvoju tima oz. skupine. Usposobi jih za iskanje kreativnih rešitev z asertivno komunikacijo. Današnji čas potrebuje rešitve in produkte, ki so plod razmišljanja in delovanja  več ljudi s kompetencami iz različnih področij delovanja. Med seboj sodelujejo oblikovalci, programerji, pisci, matematiki, ekonomisti, pravniki.  Bolj kot je pisana druščina, kreativnejše in privlačnejše so rešitve za trg. Kot pa raznovrstnost ljudi in njihovih znanj omogoča izvirnost rešitev, lahko ta ista raznovrstnost karakterjev in pristopov blokira kreativnost in ustvarja nesporazume.

S skupinskimi coachingi, delavnicami in mentorskimi tehnikami podpremo time, da se naučijo sprejemati raznolikosti v skupini in jih koristiti v prid skupine.


Individualni coaching za vodje, je namenjen izboljšanju veščin vodenja ljudi, ko potrebujejo:

 • izboljšati veščine  komunikacije v zahtevnih okoliščinah (konflikti, kupci, težavni sodelavci, spremembe, kritika),
 • pomoč pri določanja ciljev, sledenju ciljev in ocenjevanju uspešnosti,
 • oblikovati vedenjske cilje za zaposlene (točnost, natančnost, izražanje, redoljubnost, inovativnost, samozaupanje),
 • uravnotežiti privatno in poslovno življenje,
 • izpopolniti prodajne in pogajalske veščine,
 • izboljšati organizacijo lastnega dela in upravljati čas,
 • podporo kot novi vodja pri prvih korakih,
 • povečati osebni vpliv v komunikaciji in pri nastopih.

Individualni coaching bistveno skrajša krivuljo učenja, prihrani čas, energijo, denar  in zdravje. To velja za vodje kot tudi za ostale ljudi in procese na katere imajo vodje vpliv.

Individualni coaching za  dragocene sodelavce, ki potrebujejo podporo pri soočanju s težavami pri delu:

 • če želite sodelavca pripraviti za novo nalogo (stres zaradi spremembe, strahovi, blokade),
 • če želite izboljšati njegovo učinkovitost (ima težave z organizacijo, samopodobo, zdravjem),
 • če ga želite usposobiti za obvladovanje konfliktov (težave v odnosih s sodelavci, avtoriteto, kupci),
 • če želite usmeriti njegovo pozornost k uspešnosti in doseganju rezultatov.

Coaching srečanja prilagodimo potrebam posameznika in ciljem, ki jih želi podjetje doseči. Na začetku definiramo področja, cilje in sklop prvih srečanj. Sledi ocenitev napredka in dogovor o nadaljevanju.

NLP Poslovni coaching