2-dnevni NLP trening javnega nastopanja:

Pripravite in izvedite navdušujoč in prepričljiv (javni) nastop!

ponovno v Ljubljani spomladi 2020

Zakaj se učiti nastopanja?

Veščine nastopanja in prepričljivega prezentiranja so postale temelj našega kariernega uspeha, saj vse več delovnih procesov od nas zahteva razne predstavitve ali poročanja: pa naj gre za poslovne partnerje, kupce, klubske dogodke ali sodelovanja na konferencah.


Kljub veliki koristnosti te veščine, pa se še vedno mnogo posameznikov sooča s strahom pred nastopom, ki jih lahko paralizira do te mere, da izpustijo pomembne življenske priložnosti, le da se nastopu izognejo. Dovolj! Ne dovolite, da bi strahovi krojili vašo usodo; soočite se z izzivom in aktivirajte v sebi energičnega in prepričljivejšega govorinika!


Pri nastopanju je PREPRIČLJIVOST ključna, zato je pomembno, da je predstavitev dinamična in zanimiva, naš govor navdušujoč in prijeten, govorica telesa ustrezna, pripomočki pa uporabljeni ravno v pravi meri.


Delavnica bo potekala v 2 dneh, vsak dan po 6 ur!


Za zagotovitev kvalitetne izvedbe sprejmemo do 12 udeležencev!

Elektronska prijavnica | PDF prijavnica

Namen in cilji delavnice:

Na delavnicah se boste naučili pravilno načrtovati in strukturirati nastop, prilagoditi besede in vizualne pripomočke različnim slušateljem, spoznali retorične zakonitosti, vadili učinkovito rabo prostora in spoznali tehnike obvladovanja treme.

Vaš nastop bo tako bolj samozavesten, predstavitev bo zvenela bolj prepričljivo, vzpostavili boste dober stik z občinstvom in vzdrževali napetosti do uspešnega zaključka.

Podroben program:

 • otresimo se skrbi in opustimo (napačne) mite o javnem nastopanju
 • navdušimo različne slušatelje: predstavljamo ljudem slik, zvokov in občutkov (VAKOG)
 • ključ je v zaporedju: 3 koraki učinkovitega nastopa
 • povejmo prave stvari na prav način: zanimiva vsebina, jasna struktura, prepričljiva izvedba (4mat, Satir kategorije)
 • učinkovito podprite svoje besede s pripomočki (PPT, flip chart in ostale možnosti)
 • govorica telesa prestavlja 55% komunikacije: uporabite svoje telo v svojo koristi
 • ni vseeno, kako povem: prepovedane in zapovedane besede, osnovne retorične zakonitosti
 • povežite se s publiko: hitro vzpostavite dober stik, aktivirajte publiko in dosezite sodelovanje
 • Energija je vse: soočanje s tremo in obvladovanje strahu pred nastopom: vaje sprostitve in mentalni trening
 • Izdelajmo si pozitivno sidro za naslednji nastop


Delavnica predvideva veliko PRAKTIČNIH VAJ udeležencev pred skupino; tako samostojno kot v skupinah, zato je še posebej primerna za tiste, ki si želijo predvsem praktičnih znanj in novih pozitivnih izkušenj.

Metode dela:


Na delavnici spodbujamo udeležence, da izkustveno delajo na svojih primerih. Med delavnico bodo udeleženci večkrat vabljeni v nastopanje samostojno in v skupinah z različnimi orodji, ob zaključku pa vsak pripravi svoj celosten samostojen nastop. Trening je usmerjen v razvijanje kompetenc in praktično delo, zato boste lahko pridobljena znanja in veščine takoj uporabljali v poslovnem in zasebnem življenju.

Delavnice temeljijo na tehnikah NLP, eno najbolj iskanih orodij uspešne komunikacije v svetu danes. NLP orodja temeljijo na aktivaciji zavednih in ne-zavednih moči, razumevanja človeškega razmišljanja in odločanja ter iskanja odličnosti in potencialov vsakega izmed nas.

Delavnico, ki je v poslovnih okoljih doživela že 10 izvedb, bo vodila Helena Zajec, INLPTA trainer, poslovni in osebni coach.

Delavnica namenjena vsem, ki želite razviti prepričljivejši in samozavestnejši nastop pred sodelavci, strankami ali drugo publiko, še posebej pa:

 • odjem, prodajnikom, podjetnikom in vsem, katerih narava predvideva veliko predstavitev ali javnih nastopov
 • projektnim ali timskim vodjem, ki morajo druge navduševati in prepričati
 • študentom in začetnikom v poslovni karieri, ki z javnim nastopanjem še nimajo dovolj (pozitivnih) izkušenj.
 • tistim, ki se soočate s tremo, težko izbirate prave besede ali nimate znanja o pravilni strukturi prestavitevPo končani delavnici boste

· Svoje govore in predstavitve izpeljali bolj samozavestno in z navdušenjem
· Vaši nastopi bodo zanimivi, zabavni in prepričljivi
· Izbrali boste besede, ki pritegnejo in ohranjajo zbranost slušateljev
· Aktivno uporabljali svojo neverbalno komunikacijo za boljšo prepustnost sporočil in večjo povezanost s publiko


Prijava in informacije:

2-dnevna delavnica bo potekala v Ljubljani, 4. in 5.10. 2019 in sicer:

1. dan 9:00 do 15:00

2. dan 9:00 do 14:00

PRIJAVITE se elektronsko | PDF ali nam pišite na info@fokusNLP.si!

Za dodatne informacije lahko pokličete na 041 326 379.


KOTIZACIJA za 2-dnevno delavnico znaša 210,00€ + ddv, kar znaša 256,20€, ki jo poravnate na TRR izvajalca. najkasneje 3 dni pred izvedbo!

Kotizacija vsebuje:

· seminarsko gradivo

· E-knjiga: 7 priporočil NLP učinkovite komunikacije,

· članek: Male skrivnosti uspešnega javnega nastopa

· potrdilo o udeležbi

· osvežitev med odmori.

Popusti:

· zgodnja prijava7% (30 dni pred izvedbo)

· samoplačnik - fizična oseba: 3% popust

· popusti se seštevajo.

Odjave sprejemamo pisno, najmanj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 15% manipulativnih stroškov. V primeru neudeležbe brez odjave zaračunavamo polno kotizacijo. S prijavo se strinjate s Splošnimi pogoji prijave na delavnice Fokus NLP, d.o.o.Mnenja udeležencev

Zanimiv članek o izjavah, ki se jih je pri nastopu najbolje... izogniti!