Naši zadovoljni naročniki poslovnih treningov:

 

 • Data, d.o.o.
 • Avtenta, d.o.o.
 • EKWB, d.o.o.
 • Adria plus, d.o.o.
 • Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije,
 • Heta, d.o.o.,
 • Konferenca Projektno vodenje v praksi,
 • Telekom Slovenije, d.d.,
 • Iskratel d.d.,
 • Comtrade d.o.o.,
 • Hypo Leasing, d.o.o.,
 • Reflex, d.o.o.,
 • Sindikat Rdečega križa Slovenije,
 • Center za vseživljenjsko učenje, Zdravstvena fakulteta v Ljubljani,

 

 • Avalon tim, d.o.o.,
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov,
 • ComPRess - PR, d.o.o.,
 • Sabljaški klub Erazem,
 • OŠ Brod,
 • Rdeči križ Slovenije,
 • AQUA, plavalni klub
 • Egp, d.o.o.,
 • Hypo Bank d.d.,
 • Elementum, d.o.o.
 • Borzen, d.o.o.,
 • Holding slovenske elektrarne, d.o.o.,
 • Creatoor, d.o.o.,
 • Karnion, d.o.o.,
 • Uradni list RS, d.o.o.,
 • Najdi, d.o.o.,
 • Proficio d.o.o.