Sodelovanje in komunikacija

Seznam delavnic

Za Katalog izobraževanj s programsko shemo in vam prilagojeno ponudbo treningov pišite na: info@fokusnlp.si

Moja komunikacija, moja odgovornost

Učinkovitost posameznikov je v delovnem okolju ali zasebno primarno vezana na učinkovitost komunikacije; torej sposobnost učinkovitega, ne-konfliktnega in v cilje usmerjenega dogovarjanja in prenašanja idej, predlogov ali nalog.

Velikokrat se komunikacija zaplete le zaradi naše različnosti: kako razmišljamo, si organiziramo čas, kaj razumemo pod določenimi besedami, kako sporočamo in kako presojamo. Tako nastajajo t.i. »komunikacijski šumi,« ki v odnose vnašajo nepotrebne napetosti in nesporazume.

Na delavnicah komunikacijske odličnosti boste pridobil vpogled v delovanje človeškega(raz)uma, ter posledice, ki jih ima naša različnost na vsakodnevno komunikacijo. Spoznali boste lastnosti, ki nas razlikujejo (pa ne nujno razdvajajo), se naučili umetnosti izbire pravih besed za svoje sogovornike ter se »naravnali« na uspešnost. Spoznali boste sebe, se naučili prepoznavati druge ter svoja sporočila oblikovati na najbolj učinkovit način.

V procesu medosebne komunikacije so koristi uporabe tehnik dvojne: zaposleni spoznajo različnost razmišljanja in delovanja, zato lažje učinkovito delujejo z različnimi posamezniki, hkrati pa jim  elementi dajejo ključ do pozitivnih notranjih stanj in osebnih moči, da svoje delo opravljajo z mirnostjo, samozavestjo in tako pozitivno vplivajo na svoje sodelavce in stranke.

Z novimi znanji boste v svoje sodelovanje lažje vnesli več sproščenosti, razumevanja  in pozitivizma ter aktivno soustvarjali prijetno delovno okolje.

 
Moja komunikacija, moja odgovornost
 

DOLŽINA: 2 dni


KOMU JE NAMENJENA:

Razumevanje načinov sprejemanje informacij, načina razmišljanja in oblikovanja mnenj ter spretna uporaba besed, ko stvari ne gredo tako, kot smo si zamislili, je  spretnost, ki bi jo potrebovali vsi, saj smo na tak ali drugačen način vedno v interakciji z drugimi, še posebej pa je namenjena prodajnikom, nabavnikom, vodjem in vsem, katerih narava dela predvideva učinkovito vplivanje na razmišljanje in odločanje sogovornikov. Posebej učinkovita je v okoljih, ker zaradi nerazumevanja prihaja do internih nesoglasij ali slabše kakovosti storitev.


iZVAJA: Helena Zajec


 Moč timov in timskega dela

V času vedno večje povezanosti družbe in specializacije znaj  je sposobnost učinkovitega timskega dela ključ do uspešnega posameznika in podjetja. 

A vsaka skupna še ni tim! Uspešen tim ima skupne cilje, konstruktivno sodeluje in se veseli tako individualnega kot skupinskega dela ter ustvarja nadpovprečne rezultate.

Na delavnici bomo predstavili razvojne stopnje timov in tipična odzivanja posameznikov v njih ter analizirali različne vloge (po Belbinu), ki jih posameznik v timu zavzame, s tem pa oblikuje svoj način dela in svoj prispevek v timu.

 

Preko poslovne igre bodo udeleženci na lastnih primerih pridobili razumevanje dinamike tima in spoznali metod usmerjana posameznikov v učinkovito delo in uspešno delovanje. 

 
Moč timov in timskega dela
 

DOLŽINA: 1 ali 2 dni


KOMU JE NAMENJENA:

·  Vsem, ki pri svojem delu pogosto sodelujete z drugimi in so učniki vašega dela odvisni od skupnih vložkov.

·  Oddelkom, organizacijam in službam, ki želijo okrepiti timsko delo in spodbuditi povezovanje znanj.


IZVAJA: Helena Zajec in/ali Suzana Pibernik


 Konflikti - od različnosti mnenj do raznolikosti idej

Dejstvo je, da so konflikti v medosebnih odnosih zaradi raznolikosti človeške narave neizogibni: različnost percepcij, komunikacijski šumi in izgube, različnost prepričanj, vrednot, ciljev in želja vodi k temu, da se velikokrat znajdemo na različnih bregovih.

Vsaka različnost mnenj in stališč pa še ni konflikt. Ločiti je potrebno med nesporazumom in konfliktom.

Ljudje pogosto menijo, da so konflikti neželeni in se jim je treba izogibati, a vsak od nas ima pač različna mnenja in stališče. Biti v konfliktu ni nujno negativna izkušnja. Lahko je celo pozitivna, saj nas konflikt spodbudi, da uvedemo določene spremembe v lastno delovanje ali  v delovno okolje.

Konflikti so kot rakave tvorbe. Če jih ne razrešujemo, se v organizaciji širijo in angažirajo čedalje več ljudi in resursov.  Zato je nujno razmišljanje »kako preprečiti konflikte« pretvoriti v »kako konflikte konstruktivno razreševati«.

 
Konflikti
 

DOLŽINA: 1 dan


KOMU JE NAMENJENA:

·  Vsem, ki pri svojem delu pogosto sodelujete z različnostjo interesov ali ciljev.

·  Tistim, ki delate v zelo raznolikih poslovnih okoljih.

·  Organizacijskim enotam, ki želijo okrepiti povezanost timov in spodbuditi sprejemanje različnosti kot pot do generiranja novih idej in napredka.


IZVAJA: Helena Zajec 

Your content goes here...