GVS- model spiralne dinamike

Enodnevna delavnica o RASTISpiralna dinamika - model RASTI posameznikov, podjetij in družb

September v Ljubljani 

O delavnici


Delavnica nas popelje po spirali človekovega razvoja pri čemer se opira na potrebe in načine zadovoljevanja teh potreb. Gre za verjetno NAJBOLJŠI MODEL razvoja človekove psihologije, ki je vpet v socialno in fizično okolje tega časa. Model je opisal psiholog Clare Graves, ki je nadaljeval delo Abrahama Maslowa. Po 40 letih intenzivnega raziskovanja je objavil model GVS, ki ga je skupina raziskovalcev opremila še z aplikativno uporabo in ga imenovala Spiralna dinamika.


Model zelo jasno prikaže kako se ljudje in podjetja razvijamo in katere kvalitete moramo skozi to rast osvojiti. Pokaže nam, kje smo in nam sugerira katere lekcije nam še sledijo. Na delavnici bo fokus predvsem na stopnjah rasti podjetij, vodij v podjetjih ter posameznikih. Raziskovali bomo vplive okolja na rast, vrednote in odnose kot se kažejo danes in pogledali, kam nas vodi prihodnost.Namen in cilji delavnice so:

 • Poglobljeno spoznavanje koncepta rasti in medsebojne povezanosti med ljudmi in okoljem.
 • Prepoznavanje kako posamezni razvojni nivoji vplivajo na vedenja ljudi in podjetij. Kje povzročajo zastoje in zakaj.
 • Razumevanje potreb ljudi in podjetij ter njihovih načinov zadovoljevanja teh potreb.
 • Uvid v prihodnje družbene spremembe in možnost vključitve slednjih v strategije za naslednje desetletje.


Podroben program

Test – GVS vprašalnik.

Gravesov model – kaj opisuje in čemu služi

 • Piramida potreb po A. Maslowu – kaj ljudje potrebujemo.
 • Značilnosti modela.
 • Področja uporabe.

Značilnosti nivojev modela

 • Kaj je mema in katere vrednote vsebuje?
 • Značilnosti posameznega nivoja in učenja, ki jih nosijo posamezniku, podjetju in družbi.

Uporabimo model in poiščimo odgovore za danes in jutri

· Kje sem jaz in kakšne so moje naloge za prihodnost?

- Kako družbeno okolje vpliva na poslanstvo in kulturo v našem podjetju ter name osebno?

· Kako trenutna razvojna stopnja zaposlenega vpliva na njegovo učinkovitost?

· Kako trenutna razvojna stopnja vodje vpliva na doseganje ciljev in skladnost z razvojnimi cilji podjetja?

·  Kje so naši kupci? Kdo si naši poslovni partnerji? Kam se pomikajo?


Komu je delavnica namenjena? 

 • Vodilnim v podjetjih, ki kreirajo poslanstva in strategije.
 • Vodjem, ki želijo podpreti svoje sodelavce pri njihovem napredku in doseganju zastavljenih ciljev.


 • Sodelavcem, ki imajo velik vpliv na ostale sodelavce in prevzemajo odgovornost za lastni napredek.


 • Kadrovskim sodelavcem, ki skrbijo za razvoj kadrov.
 • Posameznikom, ki želijo razumeti kako deluje svet in kam jih vodi pot.

Metode dela


Enodnevna delavnica bo potekala v obliki predavanja, analize zgledov, praktičnih prikazov, vaj ter individualnega in skupinskega dela. Na delavnici bodo udeleženci analizirali svoje načine razmišljanja in odzivanja ter izdelali načrt prenosa novih znanj v svojo prakso in v svoje strategije za prihodnost.
Trening vodi Suzana Pibernik, uni. dipl.ing.rač. in informatike, trenerka NLP z mednarodno licenco INLPTA, poslovni in osebni coach.

Izvaja treninge s področja medosebnih odnosov, osebne in poslovne komunikacije, vodenja, odnosov s kupci, prodaje in uspešnosti na delovnem mestu ter poslovna svetovanja s področja postavljanja vizij, strategij in ciljev za podjetja in vodstva. 


Dolgoletne managerske izkušnje ji služijo kot neusahljivi vir zgledov. Radovednost o novih metodologijah, tehnikah in rešitvah jo navdihujejo pri iskanju najoptimalnejših organskih poti za različna poslovna okolja.

Prijava in informacije:

eno dnevna delavnica bo potekala septembra 2018 v Ljubljani od 9:00 do 16:00.

Točno lokacijo še sporočimo.

PRIJAVITE se elektronsko | PDF ali nam pišite na info@fokusNLP.si!

Za dodatne informacije lahko pokličete na 031 380 753.


KOTIZACIJA za enodnevno delavnico znaša 150,00 € + ddv, ki jo poravnate na TRR izvajalca.

Kotizacija vsebuje:

· gradivo,

· potrdilo o udeležbi,

· osvežitev med odmori.

Popusti:

· zgodnja prijava: - 7 % (mesec dni pred začetkom)

· samoplačnik - fizična oseba: - 5 %

· popusti se seštevajo.


Odjave sprejemamo pisno, najmanj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 15 % manipulativnih stroškov. V primeru neudeležbe brez odjave zaračunavamo polno kotizacijo. S prijavo se strinjate s Splošnimi pogoji prijave na delavnice Fokus NLP, d.o.o.