top of page

NLP Mojster Praktik

INLPTA logo.jpg

Nov termin!
Začetek v marcu 2024

Zbiramo prednostne prijave!

POZOR: največ 12 udeležencev! Tako lahko zagotavljamo kvaliteto izobraževanja in se vam posvetimo na individualni ravni. 

Naš cilj je vaš uspeh!

Program NLP Mojster Praktik je namenjen vsem, ki ste dokončali program NLP Praktik in želite nadaljevati z izobraževanjem NLP vsebin. Program vsebuje nove in poglobljene NLP tehnike uporabne za delo na sebi in na drugih. Večji poudarek je na veščinah dela s skupinami, vodenja, nastopanja in vplivanja. Končni izpit vsebuje projektno nalogo, pri kateri udeleženci prikažejo večino pridobljenih znanj v praksi.

 

 

Program vsebuje 156 ur. Začenjamo v marcu 2024! 

NLP Mojster Praktik je namenjen ljudem, ki:

- imajo zaključen program NLP Praktik po INLPTA standardih,

- si želijo poglobiti poznavanje tehnik in poglobiti veščino dela s klienti,

- si želijo pridobiti in poglobiti znanja in veščine za delo s skupinami,

- si želijo poglobiti veščino nastopanja v javnosti,

- si želijo dvigniti svojo prepričljivost in vodenje pogovorov na raven mojstra,

- si želijo postati mojster vodenja sebe in drugih,

- se želijo naučiti uporabljati orodje, ki zagotavlja, da si vedno lahko pridobijo veščine od najboljših,

- si želijo, da gradijo svojo kariero v smeri profesionalnega NLP coacha ali trenerja,

- jih je NLP navdušil in komaj čakajo, da lahko nadaljujejo z nadgradnjo svojih veščin in poznavanja praktične psihologije:).

Vsebine programa

focusNLP___spirala___72ppi.png

Zahtevnejše NLP tehnike in koncepti za osebno rast

focusNLP___spirala___72ppi.png

Tehnike, ki smo jih spoznali v NLP Praktiku nadgradimo, dopolnimo z zahtevnejšimi in vplivnejšimi. Del njih lahko uporabimo sami na sebi za dvig samopodobe in usmerjanje življenja. Z večino njih postanemo usposobljeni za izvajanje intervencij v coachingu. Tehnike so izjemno učinkovite in zagotavljajo globoke pozitivne spremembe pri ljudeh s katerimi jih izvajamo. Na treningih boste dobili priložnost, da se znebite nekaterih omejujočih vzorcev in starih nekoristnih sider.

 

Nove tehnike:

 • Swish na vseh zaznavnih kanalih.

 • Vizual squosh za združevanje na videz nezdružljivih aktivnosti in prepričanj (delo z deli).

 • Uničevalec zgodnjih odločitev, za nevtralizacijo nekoristnih prepričanj, trdovratnih vzorcev in sider nastalih v preteklosti.

 • Reimprinting za ustvarjanje novih koristnejših spominov in prekrivanje starih in škodljivih.

 • Sprememba zgodovine za ustvarjanje novih interpretacij starih dogodkov.

 • Hitra fobijska tehnika za nevtralizacijo velikih strahov in fobij.

 • Disneyeva kreativna tehnika za iskanje novih rešitev izven obstoječih poti.

 • Tehnika čiščenja ciljev. Ustvarjanje poslanstva in vizije - orodja za ustvarjanje prihodnosti.

Image by Richard Felix
Image by Perry Grone
focusNLP___spirala___72ppi.png

Veščine dela v timih

focusNLP___spirala___72ppi.png

Danes redko zares pomembno zadevo človek lahko naredi popolnoma sam. Za velike zgodbe nas mora biti več. Bolj kot smo različni po znanju, veščinah, talentih in osebnostnih lastnostih, večja je verjetnost, da bo naš projekt v poplavi drugih ZMAGOVALEN, DRUGAČEN, INOVATIVEN. In kaj če nimamo prostih rok za izbiro članov tima?

Upravljanje in sodelovanje v timu, je danes KLJUČNA kompetenca članov tima in njihovega vodje.

 

Poglobljeno bomo spoznali in predvsem izkusili naslednje veščine in koncepte:

 • Prepoznava vedenj in vlog v timih in razvoj potrebnih veščin za komunikacijo in upravljanje z njimi.

 • Poznavanje dinamike dela v timih, ki nam da pomembne vpoglede in orodja za obvladovanje posameznih faz v dinamiki skupine.

 • Veščine vodenja tima nam omogočajo vplivanje na potek dela in zagotavljajo rezultate skupine.

 • S pomočjo projektne naloge, ki je pogoj za pridobitev certifikata, spoznamo sebe v različnih vlogah in preverimo delovanje novih orodij za delo v skupini.  

focusNLP___spirala___72ppi.png

Veščine javnega nastopanja in moderatorske tehnike

focusNLP___spirala___72ppi.png

Ste se kdaj vprašali, kako da način vodenja NLP treningov teče tako učinkovito in ustvarja tako hitro pomnjenje? V NLP Mojstru spoznate koncepte, ki tičijo za tem procesom in dobite priložnost  za vnos teh znanj v lastno veščino. Seveda skozi vajo.

 

Spoznali bomo:

 • Kako vsebinsko strukturiramo nastop, da uporabimo vse nevrološke danosti, ki jih ljudje premoremo za hitro pomnjenje in uvajanje v prakso.

 • Kako upravljamo z dinamiko nastopa in odzivnostjo naše publike.

 • Kako si s telesom pomagamo, da povečamo kongruenco in vnesemo potrebno dinamiko za dvig prenosa sporočila.

 • S predstavitvami rezultatov projektne naloge in konceptov samih bomo imeli veliko priložnosti za vadbo osvojenih veščin.

Image by Edwin Andrade
Image by Austin Distel
focusNLP___spirala___72ppi.png

Mojstrstvo uporabe jezika

focusNLP___spirala___72ppi.png

Lingvistika je prisotna v vseh obravnavanih vsebinah. Na programu bomo imeli priložnost poglobiti znanje in veščine trans jezika in se izuriti v veščinah preokvirjanja. Podrobneje bomo spoznali posamezne elemente in  preizkusili njihovo delovanje v praksi.

 • Z napredno rabo Miltonovega modela bomo postali odlični pri vodenju ljudi  in delu s klienti.

 • Z naprednimi oblikami preokvirjanja (Slenght of mouth) bomo našo prepričljivost pri podaji, vodenju in podajanju naših idej dvignili na nivo mojstrstva.

focusNLP___spirala___72ppi.png

Metaprogrami

focusNLP___spirala___72ppi.png

Z metaprogrami se NLP uvršča v vrsto tipologij, s katerimi šole psihologije klasificirajo referenčne načine vedenj posameznikov.  Tudi tukaj je NLP zelo praktično naravnan in se predvsem osredotoča na komunikacijski in odnosni vidik teh vedenj. Spraševali se bomo kako lahko uporabimo ta vedenja za povečanje naše učinkovitosti in učinkovitosti drugih tako v smislu dela, komunikacije in odnosov.

Spoznali bomo:

 • Tipologijo metaprogramov in  kje ter kako jo uporabljamo.

 • Najpomembnejše napredne metaprograme:

  •  k in stran od

  • enakost - različnost

  • možnost- potreba

  • naloga - odnos

  • splošno - specifično

  • sam-drugi

  • proaktivnost - odzivnost - nedejavnost

  • časovna usmerjenost in razvrščanje

  • ...

Image by Alvaro Reyes
Image by Ranurte
focusNLP___spirala___72ppi.png

Prepričanja, vrednote in napredne strategije

focusNLP___spirala___72ppi.png

Stopili bomo še en korak globlje pri raziskovanju vrednot in prepričanj. Pogledali si bomo njihovo strukturo, vpliv in načine spreminjanja. 

Spoznali bomo:

 

 • Model spiralne dinamike Graves nam bo razkril formulo razvoja posameznika in družbe in dokončno razbil mit, da bomo enkrat zrasli:). Poda nam odlične vzvode za prepoznavanje zagat v katerih smo in izhode iz njih.

 • Nove možnosti za spreminjanje hierarhije vrednot in kako si pomagamo pri tem s prepričanji.

 • V praksi bomo preizkusili nekaj naprednih strategij.

focusNLP___spirala___72ppi.png

Napredno delo z zaznavnimi odtenki

focusNLP___spirala___72ppi.png

Podmodalnosti smo preko  NLP tehnik spoznali kot  odlične pomočnike pri spreminjanju naših navad in odzivov na pojave, ki nam jih postreže okolje. 

Spoznali bomo:

 

 • Napredno delo s časovno črto in se jo naučili zgraditi za posebne kontekste, jih spreminjati, da nam bolje koristijo.

 • Kako si ustvarimo privlačno prihodnost.

 • Kako izkoristimo prednosti prostorskih podmodalnosti.

 • Kako ukinemo strah pred avtoriteto.

Image by Christian Walker
Image by SwapnIl Dwivedi
focusNLP___spirala___72ppi.png

Modeliranje najuspešnejših

focusNLP___spirala___72ppi.png

Modeliranje je metoda s katero sta ustanovitelja NLP ustvarila koncepte in tehnike. Opazovala sta najuspešnejše posameznike in z metodologijo modeliranja izluščila vzorčna vedenja, strategije in prepričanja, ki so kot taka prenosljiva v ostala področja življenja.  Spoznali bomo metodologijo, elemente in korake metodologije. 

Vaša investicija 

PLAČILNI POGOJI IN UGODNOSTI za fizične osebe:

 • 7 % popust za plačilo celotne kotizacije PRED začetkom prvega treninga,

 •  možnost OBROČNEGA plačevanja.

REDNA CENA

1.500,00 € + 330,00 € (22% ddv)

=1.830,00 €


S popustom za fizične osebe ob enkratnem plačilu samo

1.395,00 € +306,90 € (22 % ddv) = 1.701,90 €

Investicija vključuje

- 21 izobraževalnih dni, preko 156 ur treninga v kombinirani izvedbi - v živo in prek spleta,

- obsežno strokovno gradivo,

- supervizija pri projektnem delu,

- pogostitev med odmori,

- mednarodni INLPTA certifikat.

- dodaten bonus coaching

Brezplačna e-knjiga: "7 priporočil učinkovite komunikacije"

(Avtorica: Helena Zajec)

bottom of page