top of page

Formula rasti osebe, podjetja in družbe

Spiralna dinamika

O delavnici

Delavnica nas popelje po spirali človekovega razvoja pri čemer se opira na potrebe in načine zadovoljevanja teh potreb. Gre za verjetno NAJBOLJŠI MODEL razvoja človekove psihologije, ki je vpet v socialno in fizično okolje tega časa. Model je opisal psiholog Clare Graves, ki je nadaljeval delo Abrahama Maslowa. Po 40 letih intenzivnega raziskovanja je objavil model GVS, ki ga je skupina raziskovalcev opremila še z aplikativno uporabo in ga imenovala Spiralna dinamika.

 

Model zelo jasno prikaže kako se ljudje in podjetja razvijamo in katere kvalitete moramo skozi to rast osvojiti. Pokaže nam, kje smo in nam sugerira katere lekcije nam še sledijo. Na delavnici bo fokus predvsem na stopnjah rasti podjetij, vodij v podjetjih ter posameznikih v njih in družbi. Raziskovali bomo vplive okolja (globalizacija, politika, ekonomija) na rast, VREDNOTE in odnose kot se kažejo danes in pogledali, kam nas vodi PRIHODNOST.

Trening vodi Suzana Pibernik, uni. dipl.ing.rač. in informatike, trenerka NLP z mednarodno licenco INLPTA, poslovni in osebni coach.

Izvaja treninge s področja medosebnih odnosov, osebne in poslovne komunikacije, vodenja, odnosov s kupci, prodaje in uspešnosti na delovnem mestu ter poslovna svetovanja s področja postavljanja vizij, strategij in ciljev za podjetja in vodstva. 

Razpisan datum:

8.12.2020

Podroben program

Test – GVS vprašalnik.

Gravesov model – kaj opisuje in čemu služi

 

 • Piramida potreb po A. Maslowu – kaj ljudje potrebujemo.

 • Značilnosti modela.

 • Področja uporabe.

 

Značilnosti nivojev modela

 

 • Kaj je mema in katere vrednote vsebuje?

 • Značilnosti posameznega nivoja in učenja, ki jih nosijo posamezniku, podjetju in družbi.

 

Uporabimo model in poiščimo odgovore za danes in JUTRI (delo v skupinah na področjih, ki jih boste izbrali):

 • Razvoj družbe doma in v svetu (globalizacija, politika, družbena gibanja).

 • Razvoj podjetja (stili vodenja, kdo in kje so razvojno sodelavci, kupci ter partnerji).

 • Rast posameznika (osebnostna, karierna, partnerska).

Raziskali bomo kako se vsa tri področja prepletajo in so-vplivajo ter poiskali rešitve za konstruktivno SOBIVANJE in načrtno ustvarjanje prostora za RAST v prihodnosti.

Namen in cilji delavnice

 • Poglobljeno spoznavanje koncepta rasti in medsebojne povezanosti med ljudmi in okoljem.

 • Prepoznavanje kako posamezni razvojni nivoji vplivajo na vedenja ljudi in podjetij. Kje povzročajo zastoje in zakaj.

 • Razumevanje potreb ljudi in podjetij ter njihovih načinov zadovoljevanja teh potreb.

 • Uvid v prihodnje družbene spremembe in možnost vključitve slednjih v strategije za naslednje desetletje.

Komu je delavnica namenjena?

 • Poglobljeno spoznavanje koncepta rasti in medsebojne povezanosti med ljudmi in okoljem.

 • Prepoznavanje kako posamezni razvojni nivoji vplivajo na vedenja ljudi in podjetij. Kje povzročajo zastoje in zakaj.

 • Razumevanje potreb ljudi in podjetij ter njihovih načinov zadovoljevanja teh potreb.

 • Uvid v prihodnje družbene spremembe in možnost vključitve slednjih v strategije za naslednje desetletje.

Enodnevna delavnica bo potekala v obliki predavanja, analize zgledov, praktičnih prikazov, vaj ter individualnega in skupinskega dela. Na delavnici bodo udeleženci analizirali svoje načine razmišljanja in odzivanja ter izdelali načrt prenosa novih znanj v svojo prakso in v svoje strategije za prihodnost.

Prijava in informacije

Enodnevna delavnica bo potekala v torek 7.12. 2020 v Ljubljani od 9:00 do 16:00.

Lokacija: v Ljubljani - Leskoškova 9E (blizu BTC-ja)

PRIJAVITE se elektronsko | PDF ali nam pišite na info@fokusNLP.si

Za dodatne informacije lahko pokličete na 031 380 753.

 

KOTIZACIJA za enodnevno delavnico znaša 130,00 € + ddv, ki jo poravnate na TRR izvajalca. 

Kotizacija vsebuje:

 • gradivo,

 • potrdilo o udeležbi,

 • osvežitev med odmori

Popusti:

 • zgodnja prijava: - 5 % (mesec dni pred začetkom)

 • samoplačnik - fizična oseba: - 10 %

 • dva ali več udeležencev iz istega podjetja ali družine: - 10%

 • popusti se seštevajo.

 

Odjave sprejemamo pisno, najmanj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice. V primeru kasnejše odjave zaračunavamo 15 % manipulativnih stroškov. V primeru neudeležbe brez odjave zaračunavamo polno kotizacijo. S prijavo se strinjate s Splošnimi pogoji prijave na delavnice Fokus NLP, d.o.o.

bottom of page