top of page

Splošni pogoji prijave 

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo pravila prijave in odpovedi prijav za dogodke (seminarje, delavnice in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave - v nadaljevanju: Dogodki), ki jih organizira FOKUS NLP, izobraževanje in svetovanje, d.o.o. (v nadaljevanju fokus NLP).

 

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Fokus NLP. Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na Dogodek, ne glede na obliko prijave. Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani http://fokusNLP.si/   in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani http://fokusNLP.si/  

 

2. Prijave in plačilo kotizacije

 

Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani http://fokusNLP.si/ ali preko e-pošte s posredovanjem potrebnih podatkov.

Izpolnjeno prijavnico posredujete po navadni pošti na naslov: AKTIVIRAJ SI (za FokusNLP), Sneberska cesta 98a, 1000 Ljubljana ali na e- naslov info@fokusNLP.si.

 

Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi, ne glede na način prijave, je potrebno na Fokus NLP posredovati  naslednje podatke:

₋  Ime in priimek  udeleženca*

₋  kontaktna e-pošta udeleženca*

₋  telefonska številka udeleženca*

₋  Naziv podjetja (kadar je plačnik izobraževanja pravna oseba)**

₋  Id za DDV (kadar je plačnik izobraževanja pravna oseba)**

₋  Ulica in hišna številka*

₋  Poštna št. in kraj*

Žig in podpis prijavitelja na Dogodek*

 

(*podatki, označeni z * so obvezni, kadar je plačnik fizična oseba. Podatki, označeni z ** so obvezni , kadar je plačnik izobraževanja pravna oseba. Podrobnejše pojasnilo glede varovanja osebnih podatkov v točki 5. )


Plačilo kotizacije

 Na prijavnici in/ali na spletni strani je ob predstavitvi posameznega Dogodka  navedena znesek kotizacije ter popusti, ki jih prizna Fokus NLP tistim, ki izpolnjujejo za to navedene pogoje. Kadar ni dogovorjeno drugače, mora biti kotizacija poravnana najkasneje dan pred izvedbo Dogodka na transakcijski račun Fokus NLP. Fokus NLP bo po opravljenem izobraževanju izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici.

 

3. Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek s strani udeleženca  je možna le v pisni obliki, posredovani po pošti na naslov FOKUS NLP, d.o.o, Sneberska cesta 98a , 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@fokusNLP.si. Odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

 

Pisne odjave upoštevamo, če jih prejmemo najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega Dogodka. Pri kasnejši odjavi ali ob neudeležbi na Dogodku pa Fokus NLP zaračuna polno  kotizacijo. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo.

 

Za posamezne Dogodke lahko Fokus NLP odpovedne roke uredi drugače od splošnih pogojev ter jih objavi na spletni strani http://fokusNLP.si/

 

Fokus NLP si pridržuje pravico delne  prilagoditve napovedane vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka ter do odpovedi posameznega Dogodka.

  

5. Varovanje osebnih podatkov

 Fokus NLP se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev podjetja Fokus NLP, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Prijavitelji na Dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Fokus NLP, trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke za zgoraj naveden namen.

 

 Ti splošni pogoji veljajo od 1. 7. 2015 dalje.

bottom of page