top of page
Politika zasebnosti

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo spoštljivo in etično

 

 

V podjetju Fokus NLP, d.o.o. spoštujemo zasebnost naših strank, zato z vašimi osebnimi podatki že od ustanovitve podjetja dalje ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo ter internimi akti družbe.

Vse podatke v naši bazi smo zbrali z jasno izraženim namenom, ki ste ga potrdili z vašimi podpisi na dogodkih ali elektronsko, ko ste se prijavljali na naše dogodke. Vsa naša e-sporočila so bila vedno in bodo tudi v prihodnosti opremljena z možnostjo odstopa iz naše baze podatkov za pošiljanje sporočil.

 

Vaša privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi slehernega e-poštnega sporočila, ki ga prejmete od nas, ali pa nas kontaktirate na info@fokusNLP.si.

 

Ves čas ste imeli in boste imeli tudi v prihodnje možnost in pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe. Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke prenehali obdelovati najpozneje v roku 15 dni od ugovora zoper obdelavo.

 

Tudi v nadaljevanju bomo naprej v skladu z Zakonom o varstvu podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov delovali v smeri zagotavljanja varnosti vaših podatkov in dejstva, da ste vi sami gospodar vaših podatkov.

 

Nameni za katere hranimo in obdelujemo vaše podatke:

 • za izvajanje pogodb (ime in priimek, e-naslov, telefon, naslov, dogodek),

 • za promocijske namene (ime in priimek, e-naslov, dogodek na keterega ste bili prijavljeni, telefon, če ste ga želeli pustiti, pokrajina): za obveščanje o ponudbi, akcijah, novostih podjetja Fokus NLP.

 

Upravljavec osebnih podatkov: Fokus NLP d.o.o, Sneberska 98a, 1000 Ljubljana, matična številka: 6888321000. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na: info@fokusNLP.si.

 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI - podrobnejše

 

Datum objave zadnje verzije politike: 24. 5. 2018

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Fokus NLP d.o.o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, e-pošta, po potrebi tudi telefonska številka in pokrajina).

 • Podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila.

 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe oz. naročila (predmet nakupa, cena, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

 • Podatki za izdajo INLPTA mendarodnih certifikatov.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno storitev);

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;

 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;

 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;

 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;

 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte);

 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

 • za statistične analize o prodaji našega naših storitev in izdelkov in o uporabi naših spletnih strani.

 

Hranjenje vaših osebnih podatkov in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler ste naročniki na naše novice oz. nam niste dali zahteve za izbris podatkov.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe. Podatke o tem, katere storitve ali produkte ste od nas kupili, pa hranimo trajno oz. dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris podatkov.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne boste mogli prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam izven družbe Fokus NLP d.o.o. razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določene storitve (npr.: pogodbeni predavatelji) in določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

– ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil (ZOHO),

– računovodski servis (Fidente d.o.o.).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Izjema je podjetje ZOHO, ki pa spoštuje zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov ter si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Storitev spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila.

Pravice v zvezi z osebnimi podatki in kako lahko prekličete privolitev za obdelavo 

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

A. da od nas kadarkoli zahtevate:

·  potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

·  dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

·  eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

·  popravek netočnih osebnih podatkov;

·  omejitev obdelave, kadar:

1.  oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

2.  je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

3.  osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

·  izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

·  izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

·  prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

B. pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

 Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

bottom of page